University of Oulu

Hajautettu dokumenttien hallinta : johdatus tekstin ja dokumenttien käsittelyyn tietoverkoissa 2. uudistettu painos

Saved in:
Author: Kuronen, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Library
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:951425242X
Language: Finnish
Published: 1999
Publish Date: 1999-04-28
Description:

Alkusanat

Tietoverkkojen kehittyminen on lyhyessä ajassa muuttanut suuresti vakiintuneita atk:n käyttötapoja. Päätekäyttöiset keskuskoneet ovat jääneet lähes kokonaan pois käytöstä. Tilalle ovat tulleet mikrot,työasemat, palvelimet ja tietoliikenneverkot.

Tietoverkot ovat moninaisuudessaan vaikeita ja hämmentäviä sekä maallikoille että ammattilaisille. Monet verkkojen käyttöön liittyvistä käsitteistä ovat uusia ja hämäriä. Niiden takana saattaa olla kokonaan uudenlainen tapa ajatella tietojenkäsittelyn perusteita. Osittain niiden takana on joukko kansainvälisiä standardeja, jotka paperilta luettuina ovat hyvin vaikeatajuisia. Useimmiten esiintyviä virallisten tai tosiasiallisten standardien koodeja tai akronyymejä ovat TCP/IP, Z39.50, SGML ja XML.

Tietoverkkojen peruskäsitteitä ja standardien perusteita käsitellään kaikilla tietoliikennekursseilla ja useilla atk:n hyväksikäytön kursseilla. Monet tavallisista käyttäjistä ovat käyneet näitä kursseja ja kurssien jälkeen olleet entistäkin hämmentyneempiä. Erilaiset kaavakuvat ja käsitteiden luettelot eivät ole tehneet asioita yhtään helpommiksi ymmärtää.

Tämän tekstin tarkoituksena on havainnollistaa tietoverkkojen keskeisimpiä käsitteitä helposti ymmärrettävällä tavalla. Selostan mitä tarkoitetaan asiakas-palvelin (client-server) -mallilla ja mitä tarkoittavat lyhenteiden TCP/IP, Z39.50, SGML ja XML taustalla olevat standardit. Nämä asiat ovat tärkeitä. Niiden kanssa useimmat kirjastoalan ammattilaiset joutuvat jatkuvasti tekemisiin tulevien vuosien aikana.

Teksti on kirjoitettu aihepiiristä, joka elää ja muuttuu koko ajan. On sanomattakin selvää, että kyseessä on laaja ja vaikeasti hallittava kokonaisuus. Sen vuoksi on mahdollista, että tekstissä on sekä asioiden painotuksissa että niiden yksityiskohdissa selviä virheitä.

Käsillä olevaa tekstiä on eri muodoissaan vuodesta 1996 lähtien käytetty oppimateriaalina Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Tietoverkkoasiantuntija-kursseilla. Ensimmäinen painos ilmestyi syksyllä 1997. Juha Hakala, Kalervo Järvelin, Sinikka Kangas ja Reijo Savolainen esittivät ensimmäisen painoksen tekstiin arvokkaita korjauksia ja parannusehdotuksia. Janne Himanka kirjoitti dokumenttien nimeämistä koskevan osuuden Dokumenttien nimeäminen ja muutenkin kommentoi tekstiä. Tähän toiseen painokseen olen täydentänyt lähinnä XML:ää koskevaa osuutta. Kiitän edellä nimeltä mainittuja henkilöitä avusta ja kommenteista, kiitokset myös kaikille muille tekstin syntymiseen ja muotoutumiseen vaikuttaneille henkilöille.

Espoossa 31.10.1998

Timo Kuronen

see all

Edition: 2. uudistettu painos
Series: Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja
ISBN: 951-42-5242-X
ISBN Print: 951-42-5076-1
Issue: 41
Copyright information: © University of Oulu, 1999. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.