University of Oulu

Monimuotolukion kehittämis- ja tutkimushanke (LUMO) : opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisen vuoden opiskelusta

Saved in:
Author: Viitala, Tuulikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514259815
Language: Finnish
Published: 2001
Publish Date: 2001-05-14
Reviewer: Docent Jukka Koro
Professor Jaakko Luukkonen
Description:

Abstract

The article discusses the foundations of the LUMO project (lu=lukio, “upper secondary school”, mo=monimuoto, “flexible”), the distance secondary school model, and the important concepts connected with it. The distance secondary school model involves the basic elements of flexible learning usually connected with adult education, such as distance learning, contact teaching and independent study. The flexible learning environment offers a means to provide instruction making use of technology, among other things. The starting-point for an examination of the distance secondary school learning environment is provided by learning perceived in a holistic manner as something connected with the learner’s motivation and the environmental context factors in particular. What kind of an environment is the distance school, then, from the viewpoint of constructing the student’s knowledge, and what requirements do the special characteristics of the flexible environment, such as distance learning and independent study, pose from the point of view of learning? These are some of the questions addressed in this article.

see all

Tiivistelmä

Raportti koostuu Lumo-projektiin liittyvistä tutkimusartikkeleista. Kyseessä on pilottikokeilu, jonka puitteissa on rakennettu maassamme ainutlaatuinen etä- ja monimuoto-opetukseen perustuva päivälukio. Kehittelyn lähtökohtana oli tilanne, jossa kaksi pohjoissuomalaista kuntaa, jolla ei ole omaa lukiota, lähtivät kehittämään nuorilleen lukio-opiskelumuotoa, jossa opiskelu pääosin tapahtuisi kotipaikkakunnalla. Lumo-projekti käynnistyi keväällä 1996 ja päättyi keväällä 2000, kun ensimmäiset oppilaat kirjoittivat ylioppilaiksi. Lukiokokeilun tutkimusryhmä koostui vetäjän lisäksi viidestä kasvatustieteen opinnäytetutkimuksen tekijästä. Raportin artikkelit perustuvat näihin tutkimuksiin. Artikkeleissa käsitellään monimuoto-opiskelun kannalta keskeisiä alueita; oppimisympäristön itseohajautuvuutta, vuorovaikutusta etä- ja lähiopetuksessa, oppilasarviointia ja -palautetta sekä lukemistaitoja. Raportissa esitetään myös kokeilumalli ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN-E: 1796-2242
ISBN: 951-42-5981-5
ISBN Print: 951-42-5980-7
Issue: 46
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2001. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.