University of Oulu

Luettelo kirjallisesta toiminnasta Oulun yliopistossa 1999

Saved in:
Author: Toivio, Raili1; Suorajärvi, Jaana1
Organizations: 1University of Oulu, Library
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514264827
Language: Finnish
Published: 2001
Publish Date: 2001-10-02
Description:

Esipuhe

Tähän julkaisuluetteloon on koottu tiedot Oulun yliopistossa tehdyistä opinnäytteistä ja henkilökunnan julkaisuista vuodelta 1999. Yhteisjulkaisut on mainittu vain kerran. Luetteloon on painettujen julkaisujen lisäksi otettu myös elektroniset julkaisut, atk-ohjelmat ja audiovisuaalinen aineisto, ja se sisältää myös edellisestä, vuoden 1998 luettelosta puuttuneet julkaisuviitteet.

Luetteloa laadittaessa on noudatettu seuraavia periaatteita:

1. Luettelo perustuu kirjoittajien antamiin tietoihin.

2. Julkaisutiedot on järjestetty tiedekunnittain ja laitoksittain ensimmäisen yliopiston henkilökuntaan kuuluvan tekijän mukaan. Henkilökuntaan kuuluvien kirjoittajien koko etunimi on mainittu, muilta vain etunimen ensimmäinen kirjain.

3. Opinnäytteet on sijoitettu pääsääntöisesti tiedekunnittain ja laitoksittain henkilökunnan julkaisutietojen jälkeen.

4. Luettelon loppuun on koottu yliopistoon kuuluvien kirjoittajien aakkosellinen tekijähakemisto viitenumeroineen.

5. Tähdellä on merkitty opetusministeriön tieteellisten julkaisujen luokituksen eli KOTAn mukaan ryhmitellyt julkaisut: 1) kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset monografiat, 2) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa referee-aikakauslehdissä, 3) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa kokoomateoksissa tai painetuissa konferenssijulkaisuissa, 4) artikkelit ja monografiat Oulun yliopiston Acta-sarjoissa lukuunottamatta väitöskirjoja.

Tämä luettelo ei sisällä abstrakteja, jotka ovat mukana Oulun yliopiston ylläpitämän tutkimustietokannan julkaisurekisterissä.

Luettelon ovat toimittaneet Raili Toivio ja Jaana Suorajärvi

see all

Foreword

This bibliography lists the publications by the staff and the theses of the students of the University of Oulu in 1999. The following guidelines have been followed in the compilation of the bibliography:

1. The bibliography is based on information provided by the authors.

2. In addition to literary works the bibliography covers electronic publications, computer programs and audiovisual materials, as well.

3. The publications are listed by faculty and department, according to the name of the first author who is either a staff member or a student of the University. The whole of the first name is mentioned if the author is a staff member, only the initial letter of the first name in the case of non-staff members.

4. The bibliography also contains entries that have been published in 1998 but were left out of the previous edition.

5. At the end of the book there is an alphabetical author index covering the staff members and students of the University.

6. An asterisk indicates the publications that the author has grouped according to the Classification Scheme for Scientific Publications (KOTA) published by the Ministry of Education as follows: 1) Finnish and foreign scientific monographs, 2) articles in Finnish or foreign referee journals, 3) articles in Finnish or foreign collected works or printed conference publications, 4) articles and monographs published in the series Acta Universitatis Ouluensis (excluding dissertations).

The bibliographical database maintained by the University Library that covers the publications by the staff members of the University of Oulu also contains abstracts, which are not included in the printed version.

The bibliography is compiled by Raili Toivio and Jaana Suorajärvi

see all

Series: Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja
ISBN: 951-42-6482-7
ISBN Print: 951-42-6481-9
Issue: 51
Copyright information: © University of Oulu, 2001. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.