University of Oulu

Koillismaan luonnontieteellinen bibliografia 1980–2001

Saved in:
Author: Kuusela, Kalevi1; Huttunen, Antti1; Isoherranen, Eija1;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514270126
Language: Finnish
Published: 2002
Publish Date: 2003-04-02
Description:

Alkusanat

Eri yhteyksissä eri tavoin ymmärretyn Koillismaan (Kuusamo, Posio, Taivalkoski ja Salla sekä näillä kohden sodassa Neuvostoliitolle luovutetut alueet) olemme tässä käsitelleet eliömakuntana, Ks, Regio kuusamoensis; Pohjois-Sallan (jokseenkin Tenniöjokilaaksosta pohjoiseen) olemme kuitenkin jättäneet Kuusamon ylänköalueeseen kuulumattomana Värriön tutkimusaseman (Helsingin yliopisto) reviiriksi. Helle ym. (Helle ym. 1982) koostivat aiemman Koillismaan aluetta koskevan bio- ja geotieteellisen bibliografian. Myöhemmin geotieteistä vastaavan katsauksen (kuitenkin Salla poislukien) uudisti Koutaniemi (Koutaniemi 1987) kattaen viimeisenä vuoden 1985. Vesistöbibliografian taas luetteloi Lampinen (Lampinen 1992) sisällyttäen mukaan vuoden 1991.

Tähän koosteeseen olemme keränneet lähinnä luonnontieteellistä aineistoa vuodesta 1980 vuoden 2001 loppuun. Toistamme tässä yhteenvedossa joitakin jo edellisissä bibliografioissa esiintyneitä, virheitä tai bibliografisia puutteita sisältäneitä viitteitä. Vanhempaa, aiemmin listaamatonta materiaalia olemme toki lisänneet. Samoin olemme ottaneet mukaan joitakin jo aiemmin luetteloituja viitteitä, jotka ”rajatieteisiin” sijoittuvina voivat olla lukijalle vaikeasti löydettävissä (esimerkkinä eräät arkeologiset ja historialliset kirjoitukset). Aikaisemmasta bibliografiasta poiketen olemme valikoiden ottaneet mukaan matkakertomuksia, luonnon ja ihmiselon kuvauksia ja kuvateoksia samoinkuin viranomaisten lausuntoja. Sanomalehtikirjoituksia, joita on erityisen kattavasti Lampisen (1992) vesistöbibliografiassa, on kirjattu tällä erää vain poimien. Tällaisia ovat esimerkiksi toimittajien laatimat haastatteluihin ja havaintoaineistoihin perustuvat kirjoitukset ja tutkimuksen puolesta tehdyt kannanotot. (Viitteenomaiseksi on merkitty myös muutama esimerkki Meimi Mäntyniemen ja Wesa Rinteen Koillissanomiin vuodesta 1994 kirjoittamista Historian Sanomat -palstalta Se on käsitellyt monipuolisesti kuusamolaisia henkilöitä, sukuja, kyliä, sotatapahtumia, talouselämää ja luontoakin. Kehotamme kiinnostuneita tutustumaan laajaan, yli 260 osaa käsittelevään kirjoitussarjaan tiistaipäivien Koillissanomista esim. mikrofilmien välityksellä; verkko-osoitteet alla). Luetteloon olemme sijoittaneet aineistoa myös luovutettujen alueitten tuntumasta (Vienasta). Samoin olemme koonneet sellaisia laajoja alueita käsitteleviä julkaisuja tai katsauksia, joissa Koillismaalta on näytteitä tai joihin Koillismaa sisältyy ja joiden otsikko ei välttämättä viittaa alueeseen. Esimerkkeinä tällaisista mainittakoon eri aiheita, kuten ilmastoa ja hydrologiaa, käsittelevät vuosikatsaukset. Erikielisen tiivistelmän esiintymisen olemme pyrkineet mainitsemaan.

Edellä mainitut Helteen ym. (1982), Koutaniemen (1987) ja Lampisen (1992) luettelot ovat saatavissa Oulangan biologiselta asemalta.

Kun huomaat virheitä tai puutteita, pyydämme, että ilmoittaisitte niistä sähköpostiosoitteeseemme: oba@oulu.fi. — Tällaisen luettelon koostaminen kun on kuin runo — se ei ole koskaan valmis, joskus se vain jätetään silleen.

see all

Series: Oulanka reports
ISBN: 951-42-7012-6
ISBN Print: 951-42-6695-1
Issue: 26
Copyright information: © University of Oulu, 2002. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.