University of Oulu

Supplier Satisfaction: the Concept and a Measurement System : a study to define the supplier satisfaction elements and usage as a management tool

Saved in:
Author: Maunu, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514271688
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2003
Publish Date: 2003-11-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic Dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Technology, University of Oulu, for public discussion in Kuusamonsali (Auditorium YB210), Linnanmaa, on November 14th, 2003, at 12 noon.
Reviewer: Professor Tauno Kekäle
Professor Veli-Matti Virolainen
Description:

Abstract

There is no commonly agreed theory available to define supplier satisfaction and to measure it. Qualitative research is the key to find the definition and metrics for supplier satisfaction. It gives the possibility to refer behaviours, interactions between companies and organizational functioning.

This research has studied supplier satisfaction measurement and how it could be used as a management tool. Supplier Satisfaction Survey is a management tool for a company to improve and further develop its internal and external processes within its supply chain. The aim is to measure the quality of relationship between the supplier and 'the company' in terms of how the supplier views 'the company' both in business and communication- related aspects.

The results highlight the areas where the supplier and 'the company' have together invested resources to improve processes but also to identify areas that can still be improved. Survey results are also inputs for the strategic planning of the company as well as everyday operations and business behaviour.

Supplier satisfaction survey is the latest part of the continuous development of the supply chain management. A literature review tells how supply chain management has developed over time from setting a supply chain structure in place and further focusing more detailed parts such as cost structure and product customisation. The latest trend is to have close cooperation with supply chain partners and synchronize operations -in particular the supplier and manufacturing part of the supply chain need fine-tuning.

see all

Tiivistelmä

Toimittajatyytyväisyyden ja sen mittaamiseen ei vielä ole yleisesti hyväksyttyä (/sovittua) teoriaa. Kvalitatiivinen tutkimus antaa työkalut määritelmän ja mittareiden luomiseen. Se mahdollistaa tutkia käyttäymistä, vuorovaikutuksia yritysten ja organisaatioiden välillä. Toimittajatyytyväisyys on yrityksen johtamistyökalu, jonka avulla yritys voi parantaa ja edelleen kehittää niin sisäisiä kuin ulkoisia prosesseja toimittajaketjussa. Ideana on mitata toimittajasuhteen laatua - miten toimittaja arvostaa ostajayrityksen toimintaa kaupanteon ja kommunikaation näkökulmasta.

Tässä tutkimuksessa keskitytään ensin toimittajatyytyväisyyden konseptin luomiseen ja toiseksi toimittajatyytyväisyyden mittaamiseen ja kuinka sitä voidaan edelleen käyttää yrityksen johtamistyökaluna. Tulokset tuovat esiin alueet, mihin toimittaja ja ostajayritys ovat yhdessä jo investoinneet resursseja parantaakseen prosesseja, mutta myös ne alueet, joihin vielä pitää kiinnittää huomiota. Tulokset toimivat informaationa niin yrityksen strategisessa suunnittelussa kuin joka päiväisessä toiminnassa.

Toimittajatyytyväisyyden mittaus on uusimpia menetelmiä jatkuvasti kehittyvässä toimittajaketjun hallinnassa. Kirjallisuuskatsaus kertoo kuinka toimittajaketjun hallinta on kehittynyt aikojen kuluessa alkaen toimittajaketjun rakenteen kuvaamisesta ja edelleen keskittyen yksityiskohtaisempiin alueisiin kuten kustannuksiin ja tuotteiden yksilöintiin. Viimeisimpinä trendeinä ovat olleet yhteistyön parantaminen toimittajaketjussa olevien yritysten välillä, aktiviteettien synkronointi ja erityisesti toimittaja - valmistaja lenkin kooperaation hiominen.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 951-42-7168-8
ISBN Print: 951-42-7167-X
Issue: 190
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2003. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.