University of Oulu

Ensi askelia tieteen tiellä : johdatus tiedonhakuun ja tieteelliseen kirjoittamiseen

Saved in:
Author: Kemppainen, Tapani1; Latomaa, Timo2
Organizations: 1University of Oulu, Library
2University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514272471
Language: Finnish
Published: 2002
Publish Date: 2003-12-01
Description:

Tiivistelmä

Tässä oppaassa tarkastellaan tiedonhaun metodeja sekä erilaisissa harjoitustissä, opinnäytteissä (tutkielmissa, lisensiaatintutkielmissa, väitöskirjoissa) ja tutkimusraporteissa noudatettavia muodollisia seikkoja, kuten lähdeviitteiden merkitsemistä ja lähdeluettelon laatimista.

Lisäksi luonnehditaan erilaisia kirjallisia tuotoksia, referaattia, alustusta ja esseetä sekä erityisesti proseminaariesitelmää. Pro gradu -tutkielmien kannalta tarkastellaan yleistajuisesti tieteenfilosofisia kysymyksiä, teoreettisen ajattelun merkitystä tutkimusprosessissa sekä tutkimuksen suunnittelua.

Lopuksi tarkastellaan yliopisto-opiskelun merkitystä tieteellisen sivistyksen omaksumisessa ja kirjallisten töiden osuutta tässä prosessissa.

see all

Edition: 2., korjattu painos.
Series: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita ja katsauksia
ISBN: 951-42-7247-1
ISBN Print: 951-42-6854-7
Issue: 5
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2003. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.