University of Oulu

Ensi askelia tieteen tiellä. 2., korjattu painos. : johdatus tiedonhakuun ja tieteelliseen kirjoittamiseen

Saved in:
Author: Kemppainen, Tapani, Latomaa, Timo
Organizations: University of Oulu, Faculty of Education
University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education
University of Oulu, Faculty of Education
University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education
Format: eBook
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514272471
Language: Finnish
Published: 2002
Publish Date: 2003-12-01
Description:

Tiivistelmä

Tässä oppaassa tarkastellaan tiedonhaun metodeja sekä erilaisissa harjoitustissä, opinnäytteissä (tutkielmissa, lisensiaatintutkielmissa, väitöskirjoissa) ja tutkimusraporteissa noudatettavia muodollisia seikkoja, kuten lähdeviitteiden merkitsemistä ja lähdeluettelon laatimista.

Lisäksi luonnehditaan erilaisia kirjallisia tuotoksia, referaattia, alustusta ja esseetä sekä erityisesti proseminaariesitelmää. Pro gradu -tutkielmien kannalta tarkastellaan yleistajuisesti tieteenfilosofisia kysymyksiä, teoreettisen ajattelun merkitystä tutkimusprosessissa sekä tutkimuksen suunnittelua.

Lopuksi tarkastellaan yliopisto-opiskelun merkitystä tieteellisen sivistyksen omaksumisessa ja kirjallisten töiden osuutta tässä prosessissa.


Series: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita ja katsauksia
ISBN: 951-42-7247-1
ISBN Print: 951-42-6854-7
Issue: 5
Subjects:
Copyright information: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.