University of Oulu

Tekniikan pedagogiikka : muutosvastarinta ja muutos

Saved in:
Author: Jaako, Juha1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514274989
Language: Finnish
Published: 2004
Publish Date: 2005-01-11
Description:

Tiivistelmä

Yliopisto-opetusta käsittelevässä kirjallisuudessa tarkastellaan opetusta useinmiten yksilöllisen toimijan näkökulmasta. Tässä katsantokannassa helposti unohtuu, että opettaja toimii loppujen lopuksi kuitenkin organisaation jäsenenä.

Opettajista ja tietysti myös tutkijoista koostuvat organisaatiot ovat asiantuntijaorganisaatioita, jotka toimivat asiantuntijaorganisaatioiden tavoin. Asiantuntijaorganisaatioilla on monia hyviä puolia, ne ovat moderneja organisaatioita, joiden virallinen hierarkiarakenne on vertikaalisesti suhteellisen matala. Pedagogisen toiminnan kannalta tällaisella organisaatiolla on hyvinkin huonoja puolia. Keskeisimpiä huonoja puolia ovat heikko valmius muutokseen ja voimakas muutosvastarinta.

Tämä raportti keskittyy tarkastelemaan näitä organisaation kehittymiseen vaikuttavia hidastavia tekijöitä: muutosta, muutosvastarintaa, johtamisen vaikutusta muutosvastarintaan sekä muutosjohtamista. Tarkastelunäkökulma on pyritty pitämään suhteellisen geneerisenä.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7498-9
ISBN Print: 951-42-7497-0
Issue: 52
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2005. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.