University of Oulu

Sumea mallintaminen, viritys ja säätö

Saved in:
Author: Leiviskä, Kauko1,2; Rauma, Tapio1,2; Ahola, Timo1,2;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Process and Environmental Engineering
2University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514275187
Language: Finnish
Published: 1996
Publish Date: 2004-09-21
Description:

Tiivistelmä

Tässä raportissa on esitelty kahden Oulun yliopiston säätötekniikan laboratorion ja VTT Elektroniikan yhteisprojektin pääasiallisia tuloksia. TEPSU-projektin tavoitteena oli toteuttaa sumeaa logiikkaa käyttäen sovellukset Wisaforest Oy:lle ja Outokumpu Kokkola Zinc Oy:lle. Oulun yliopiston osuudessa jatkettiin Wisaforest Oy:llä SUSSU-projektin yhteydessä aloitetun meesauunin sumean säädön kehittämistä. Projektin aikana kehitettiin edelleen aikaisemmin toteutetun meesauunin savukaasupuhaltimen sumeaa ohjausta sekä lisäksi selvitettiin eri mahdollisuuksia meesauunin polttopään lämpötilan hallintaan sumean logiikan avulla. VTT:n osuudessa mallinnettiin Outokumpu Zinc Oy:n Kokkolan tehtailla oleva elohopean talteenottoprosessi niiltä osin kuin säätöjärjestelmän muodostamiseksi oli tarpeellista. Mallin avulla toteutettiin säätöjärjestelmä elohopean talteenottoprosessin lämpötilojen pitämiseksi prosessin toiminnan kannalta oikeina.

SUMMELI-projektin (Sumean ohjauksen kehitysprosessin malli ja kehitysmenetelmien integrointi) tavoitteena oli systematisoida sumeiden ohjaus- ja säätöjärjestelmien kehittämistä ja integroida kehitysmenetelmiä. Projekti kuului Oppivat ja älykkäät-järjestelmät ohjelman Teknillisen korkeakoulun koordinoimaan osakokonaisuuteen ”Oppivien ja älykkäiden järjestelmien sovellukset — menetelmätutkimus”. Menetelmämielessä se keskittyi sumeiden mallintamis- ja viritysmenetelmien kehittämiseen.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7518-7
Issue: 2
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 1996. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.