University of Oulu

Tapahtumapohjainen sumea lingvistinen yhtälöjärjestelmä lääkevalmisteiden koostumusten ja valmistusprosessien tutkimuksessa

Saved in:
Author: Mäki, Timo1; Juuso, Esko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514275276
Language: Finnish
Published: 2000
Publish Date: 2004-09-21
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin tapahtumapohjaisen sumean lingvistisen yhtälöjärjestelmän soveltuvuutta lääkevalmisteiden koostumusten ja valmistusprosessien kehittämiseen. Sumeiden lingvististen yhtälöiden järjestelmä on jo aikaisemmin todettu soveltuvan monimuuttujaympäristön analysointiin. Tässä tutkimuksessa keskityttiin prosessin dynaamiseen mallintamiseen ja simulointiin. Tavoitteena on parantaa leijupetirakeistimen säätöä käyttämällä mallinnustyökaluna säätötekniikan laboratoriossa kehitettyä FuzzEqu ohjelmistoa. Simulointitestauksessa on käytetty Matlab®-ympäristössä Simulink®-ohjelmistoa. Tarkastelu pohjautui rakeistuksen kolmeen päävaiheeseen: rakeiden sekoitukseen, sumutukseen ja kuivaukseen. Dynaamisen mallinnuksen avulla pystyttiin osoittamaan sumutus- ja kuivausvaiheiden jakaantuminen lyhyisiin jaksoihin, joille jokaiselle tehtiin oma malli. Mallin ja todellisen datan arvon välinen ero vaihteli välillä 0,5...2,0 °C. Mallintamisen vaikein osa oli sumutus- ja kuivausvaiheiden alussa sekä kuivauksen loppuosassa. Vaiheiden keskiosien mallintaminen onnistui parhaiten. Mediaani- ja keskiarvomenetelmillä tehtiin käsiteltävän datan suodatus, jotteivät äkilliset ja suuret mittausarvomuutokset eliminoisi mallin toimivuutta. Lyhyiden prosessijaksojen mallit poikkeavat toisistaan niin selvästi, että niitä voidaan käyttää myös vaiheiden tunnistamiseen. Laatusuureiden arvioinnissa käytettäviä staattisia malleja varten tarvitaan vielä lisää koeajoja. Näiden TEKESin rahoittamassa TASKO-projektissa saavutettujen tulosten pohjalta on aloitettu laajempi TASKO-2 -tutkimusprojekti.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7527-6
ISBN Print: 951-42-5678-6
Issue: 15
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2004. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.