University of Oulu

Vikadiagnostiikka sulatuksen laadunohjauksessa : syherön syntyminen ja siihen vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Joensuu, Pasi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514275365
Language: Finnish
Published: 2001
Publish Date: 2004-09-21
Description:

Tiivistelmä

Oulun Yliopisto ja Rautaruukki Oyj Raahen tehtaat ovat mukana Tekesin rahoittamassa Vikadiagnostiikka sulatuksen laadun ohjauksessa -projektissa. Projektin yksi tarkoitus on tutkia valuaihioissa ilmeneviä syherövikoja ja lopulta muodostaa malli syherövikojen ennustamiseksi valunauhan pinnalta. Syherövikoihin kuuluvat sekä tähtihalkeamat että poikittaishalkeamat. Seuraavassa raportoidun tutkimustyön tarkoituksena on tutkia metallurgista kirjallisuutta ja kerätä yhteen syherön syntymiseen ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Työn sisältö keskittyy pääasiassa poikittaishalkeamien syntymismekanismeihin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Tekijät ovat jaettu kemiallisiin vaikutuksiin sekä prosessin ja teknisten tekijöiden vaikutuksiin. Kuumahaurausalueiden vaikutuksia poikittaishalkeamiin on selvitetty useiden tutkimusraporttien avulla. Poikittaishalkeamien ja oskillointijälkien välistä yhteyttä on käsitelty Haradan et al. tutkimuksen avulla. Lisäksi työssä on kuvattu yleisesti Raahen tehtaiden tuotantoa ja jatkuvavalukone 6:n uudistuksia.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7536-5
ISBN Print: 951-42-5893-2
Issue: 31
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2004. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.