University of Oulu

Sulkutangon asennon ja valunopeuden käyttö jatketiilen tukkeentumisen ennustamisessa

Saved in:
Author: Ikäheimonen, Jouni1,2; Leiviskä, Kauko1,2; Ruuska, Jari1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
2University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Process and Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514275381
Language: Finnish
Published: 2001
Publish Date: 2004-09-21
Description:

Tiivistelmä

Tämän raportti on osa Oulun yliopiston ja teknillisen korkeakoulun sulautettua vikadiagnostiikkaa käsittelevän tutkimusprojektin raportointia. Oulun yliopiston osuudessa teollisena yhteistyökumppanina on toiminut Rautaruukki Oyj, jonka prosessiin tutkimus on keskittynyt. Tutkittavana vikana on ollut jatketiilen tukkeutuminen teräksen jatkuvavalussa.

Tässä raportissa on esitetty, miten sulkutangon asento käyttäytyy valettaessa tukkeentuneita ja ehjiä valusarjoja. Sulkutangon asentoa on tutkittu kolmella eri tavalla: pelkkä asento, sen derivaatta ja integraali. Vertailussa on keskitytty pumpattua edeltäviin sulatuksiin tukkeentuneissa sarjoissa ja viimeistä edellisiin sulatuksiin ehjissä sarjoissa. Paras erottelu saavutettiin pelkällä asentotiedolla. Valukoneella 6 kahdessakymmenessä prosentissa tapauksista voidaan sanoa, että tukkeumariski seuraavassa valussa on yli 50%. Tukkeumariski oli keskimäärin 15% kaikissa niissä valusarjoissa, joissa sulkutangon asentoa tutkittiin.

Raportissa on myös esitetty tuloksia valunopeusminimin vaikutuksesta tukkeentumiseen. Lisäksi on esitetty kokemuksia SOM-karttojen käytöstä datan analysoinnissa. Raportin lopussa on kuvattu sulkutangon asentotietoon perustuva päättelyketju, jonka mukaan jatketiilen tukkeentumista pystytään tällä hetkellä arvioimaan parhaiten. Suurilla vikariskeillä voidaan käyttää aiemmin tehtyjä neuroverkkoja ja laskea niiden avulla tukkeumatonnit. Pienillä vikariskeillä valua voidaan jatkaa ainakin yhden sulatuksen verran.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7538-1
ISBN Print: 951-42-5946-7
Issue: 33
Subjects:
SOM
Copyright information: © University of Oulu, 2004. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.