University of Oulu

LD-KG-konvertterin lämpötilamalli

Saved in:
Author: Ruuska, Jari1,2; Leiviskä, Kauko1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
2University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Process and Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:951427539X
Language: Finnish
Published: 2001
Publish Date: 2004-09-21
Description:

Tiivistelmä

Osaprojekti "LD-KG-konvertterin dynaaminen ohjaus" on osa Oulun yliopiston ja teknillisen korkeakoulun teräskonvertteriprosessin kehittämistä käsittelevää tutkimusprojektia. Oulun yliopiston säätötekniikan laboratorion osuudessa teollisena yhteistyökumppanina on toiminut Rautaruukki Steel, jonka prosessiin tutkimus on keskittynyt. Tutkittavana ongelmana on ollut konvertterin loppupuhalluksen lämpötilahallinta pudotussondia hyödyntäen sekä lisäaineiden vaikutus loppupuhalluksessa.

Rautaruukki Steelillä on otettu käyttöön pudotussondilaitteisto, jonka avulla terässulan lämpötila voidaan mitata sulatuksen aikana. Mallin tulisi ennustaa lämpötilan kehitys pudotussondin jälkeen tiettyjen panosparametrien avulla, esimerkiksi panoskoko ja konvertteri, jolla sulatus tehdään. Pudotussondin pudotuksen jälkeen hiilimalli, jota kehitetään Rautaruukki Steelin toimesta, ilmoittaa tarvittavan puhallusajan, jonka perusteella lämpötilamalli laskee, saavutetaanko tavoitelämpötila ilman lisäainelisäystä. Mikäli sitä ei saavuteta, mallin tulee ilmoittaa tarvittavan lisäaineen laji ja määrä.

Tässä raportissa esitetyt lämpötilamallit on kehitetty data-analyysin avulla hyödyntäen Rautaruukki Steeliltä saatua mittaustietoa. Lisäksi on käytetty Rautaruukki Steelin henkilökunnan asiantuntemusta ja kirjallisuutta. Lisäaineiden vaikutus tullaan raportoimaan myöhemmin; tämän raportin yhteydessä on esitetty ainoastaan asiaan liittyvää pohdintaa.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7539-X
ISBN Print: 951-42-6411-8
Issue: 34
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2004. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.