University of Oulu

Vesikemikaalien annostelutyökalun kehittäminen : llotaation perusteet, koejaksot ja mallinnus

Saved in:
Author: Ainali, Iiris1; Juuso, Esko1; Sorsa, Aki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514275403
Language: Finnish
Published: 2001
Publish Date: 2004-09-21
Description:

Lyhennelmä

Prodyna-projekti on pääosin Tekesin rahoittama yliopistohanke vuosina 2000–2003. Projekti koostuu neljästä sovelluksesta. Kemiran osaprojektin tavoitteena on kehittää kemikaalien annostelutyökalu vedenpuhdistusprosesseihin. Sovelluskohteena on DAF-flotaatioyksikkö, jossa käytetään kahta kemikaalia. Kemikaalien annostelutyökalun kehittäminen on tarpeellista, koska kemikaalien määrää ohjataan yleensä flotaatioon tulevan veden virtauksen mukaan. Ongelmaksi voivat muodostua tilanteet, joissa flotaatioon tulevan veden laatu muuttuu voimakkaasti. Tällöin kemikaaleja voidaan annostella liikaa tai liian vähän. Kemikaalien aliannostuksella puhdistustulos voi heiketä huomattavasti. Yliannostuksella puhdistustulos on kohtalainen kemikaaleista riippuen, mutta kustannukset nousevat korkealle.

Tässä raportissa keskitytään lähinnä flotaatioon liittyviin perusteisiin sekä sovelluskohteessa järjestettyyn koejaksoon. Kerätyn online-datan perusteella flotaatiosta on kehitetty dynaaminen malli. Mallinnusmenetelmänä on käytetty lingvistisiä yhtälöitä. Lisäksi raportissa on esitetty alustavaa kemikaalien säädön kehitystä dynaamisen mallin yhteydessä.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7540-3
ISBN Print: 951-42-6589-0
Issue: 35
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2001. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.