University of Oulu

Syherödatan analysointi histogrammeja käyttäen

Saved in:
Author: Ikäheimonen, Jouni1,2; Leiviskä, Kauko1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
2University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Process and Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:951427542X
Language: Finnish
Published: 2002
Publish Date: 2004-09-21
Description:

Lyhennelmä

Syherövika on aihion pintavika, joka esiintyy aihion reuna-alueella. Syheröt syntyvät aihion reunan läheisyyteen jatkuvavaluprosessissa kokillissa ja valukoneen toisiojäähdytysalueella valukoneen rullastolla. Tässä raportissa käsitellään syherövikaan liittyviä kelatarkastuksia ja niitä vastaavien mittausten analysointia histogrammipiirrosten avulla. Syherövian kannalta herkät aihiolaadut ovat 595- ja 596-laadut, joita tuotetaan Rautaruukin Raahen terästehtaalla.

Raporttiin on koottu valunopeus-, kokillin termoelemetti-, kokillin pinnankorkeus- ja kokillin lämmönsiirtohistogrammit ei-syherö- ja syherötapauksissa. Lisäksi valunopeus- ja termoelementtihistogrammit on jaoteltu kokillin leveyden mukaan. Raportti keskittyy kokillissa tapahtuvaan aihion jäähdytyksen sekä valunopeuden tutkimiseen.

Tulokset osoittivat, että valunopeus ei saisi ylittää 1.3 m/min kapeilla aihioilla. Termoelementtilämpötilojen osalta selkein ero ei-syheröiden ja syheröiden kesken löydettiin valukoneilla 4 ja 5 595-laadulla kokillin 3-akselin ylälämpötilassa. Ylälämpötilan optimin havaittiin olevan 210–220 °C 3-akselilla, jos kokillin leveys on välillä 1404–1489 mm. Kokillin pinnan vaihtelu vaikuttaa syheröiden syntymiseen ainakin valukoneilla 4 ja 5 596-laadulla. Valukoneilla 4 ja 5 596-laadulla pinnan maksimieron ollessa pienempi kuin 3 mm ei-syheröiden osuus on noin 60% ja syheröiden vain 20 %. Kokillin ulkosivun maksimilämmönsiirron ollessa alle 36 yksikköä 7 m matkalla tai sisäsivulla alle 34 yksikköä, syheröä ei juuri esiinny. Sisäsivulla lämmönsiirron maksimeron ollessa alle 2 yksikköä 7 m matkalla syheröä ei esiinny ja 60 % ei-syherötapauksista kuuluu maksimieron luokkiin 0 ja 1 yksikkö.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7542-X
ISBN Print: 951-42-6678-1
Issue: 37
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2002. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.