University of Oulu

Hydrometallurgisen prosessin tutkimuskohteita osa 1 : suodatinpuristimien tukkeentumiseen vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Näsi, Jari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514275489
Language: Finnish
Published: 2003
Publish Date: 2004-09-21
Description:

Lyhennelmä

PRODYNA-tutkimusprojektissa on keskitytty Outokummun Kokkolan sinkkitehtaan jatkuvatoimisen liuospuhdistuksen mallintamiseen. Mallinnuksen lähtökohtana on ollut tehtaalla olevan pilot-laitteiston analyysituloksista ja jatkuvista mittauksista saatu data, jota on täydennetty varsinaisella tehdasprosessin analyysidatalla. Datan käsittely ja mallintaminen on suoritettu Oulun yliopiston säätötekniikan laboratoriossa.

Tämä raportti on koottu jatkuvatoimisessa koboltinpoistoprosessissa ensimmäisen käyttövuoden aikana ilmenneiden ongelmien ja niiden ratkaisutapojen tuloksista. Osa 2 puolestaan koostuu projektin yhteydessä tehdyn Raman-spektroskopian käyttömahdollisuuksien selvitystyön tuloksista.

Koboltinpoistoreaktorien ja sakeuttimien jälkeen olevien suodinpuristimien tukkeentumisongelmien paheneminen ensimmäisen puolen vuoden aikana ja tästä aiheutuneet ongelmat nousivat nopeasti tärkeimmäksi analysointikohteeksi. Suodatusongelmiin vaikuttavia tekijöitä on käsitelty kolmessa eri tilanteessa. Ensimmäisessä ongelmat pahenivat hiljalleen, eikä optimaalisiin olosuhteisiin oltu vielä päästy. Pidemmällä aikajaksolla mukana oli selkeitä muutoksia ja mahdollisesti toisistaan eroavia toiminta-alueita. Kolmantena osana tutkimuksessa on vielä tutkimuksen loppuosa, jolloin muutokset olivat pieniä ja liikuttiin jo toiminnallisesti hyvissä olosuhteissa.

Painesummaan vaikuttavia tekijöitä tutkimuksessa todettiin olevan useita. Tärkeimmiksi tekijöiksi osoittautuivat emäksisten sulfaattien määrästä kertova BT-arvo ja siihen vaikuttava paluuhapposyöttömäärä.

Erilaisiin toimintaolosuhteisiin jako tutkimuksessa suoritettiin sekä klusteroimalla data tärkeimpien muuttujien perusteella osiin, että luomalla malleja lyhyemmille muusta aineistosta eroaville aikajaksoille. Muodostettujen mallien toimintaa tutkittiin testaamalla niitä pidemmällä, muutoksia sisältävällä, aikajaksolla.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7548-9
ISBN Print: 951-42-7040-1
Issue: 43
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2004. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.