University of Oulu

Paperikoneen katkoherkkyysindikaattori : mittausaineiston käsittely ja koeajot

Saved in:
Author: Kumpula, Henri1; Ahola, Timo1; Juuso, Esko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514275497
Language: Finnish
Published: 2003
Publish Date: 2004-09-21
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on ollut mittaustiedon ja asiantuntijatiedon yhdistäminen paperikoneen katkoherkkyysindikaattorin jatkokehitykseen sopivalla tavalla. Lähtökohtana työssä on ollut aikaisemman projektin yhteydessä kehitetty indikaattorisovellus, jonka kehitystyötä jatkettiin toisella paperikoneella, erilaisissa olosuhteissa. Katkoherkkyysindikaattori on toteutettu tapahtumapohjaiseen päättelyyn perustuen.

Työn aikana indikaattorisovellus on saatu onnistuneesti siirrettyä uudelle paperikoneelle, uusiin toimintaolosuhteisiin. Matlab-ympäristössä toimiva sovellus on kytketty automaatiojärjestelmään OPC-rajapinnan kautta. Koeajojärjestelmän yhteyteen on lisäksi toteutettu mittaustietojen taltioiminen mittausaineiston keräämiseksi indikaattorin jatkokehitystä varten. Työn aikana on tutkittu myös menetelmiä paperikoneelta kerättyjen valtavien mittaustietomäärien hallitsemiseksi. Tutkimustyön tuloksena saadut menetelmät on koottu toimivaksi ohjelmakokonaisuudeksi, jolla voidaan laajasta aineistosta valita sopivia esimerkkijaksoja sekä mallinnukseen että simulointiin.

Koeajotulosten perusteella katkoherkkyysindikaattorilla pystytään tunnistamaan erilaisiin katkoherkkyyksiin liittyvät ajotilanteet varsin luotettavasti. Alkavalle vuorokaudelle saatava ennuste katkoherkkyydestä antaisi käytännön sovelluksessa myös paperikoneen operaattoreille riittävästi aikaa reagoida katkoherkkyyden muutoksiin.

Tällä hetkellä sovelluksen jatkokehitystyötä varten on olemassa toimintaympäristö, jossa indikaattorin uudet kehitysversiot voidaan helposti testata sekä simuloimalla että käytännössä paperikoneella. Jatkokehitystyössä keskitytään luotettavuuden parantamisen lisäksi rakentamaan edellytykset indikaattorisovelluksen tuotteistamiseksi.

Tämä raportti esittelee uusien katkoherkkyysindikaattoriversioiden kehitystyön eri vaiheita sekä tuloksia simuloinneista PC-ympäristössä ja käytännön koeajoista paperitehtaalla. Lisäksi esitellään pääpiirteet mittaustietojen käsittelyyn kehitetystä Channel Data Handling- ohjelmasta. Projekti kuuluu osana TEKES:n rahoittamaan Prosessidynamiikka toimintaolosuhteisiin mukautuvan älykkään prosessien säädön virittämisessä (PRODYNA) projektiin.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7549-7
ISBN Print: 951-42-7081-9
Issue: 45
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2003. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.