University of Oulu

Tekniikan pedagogiikka : väitöskirjat ja tutkijakoulutus prosessi- ja ympäristötekniikan osastolle

Saved in:
Author: Jaako, Juha1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514275519
Language: Finnish
Published: 2003
Publish Date: 2004-09-21
Description:

Tiivistelmä

Tekniikan alan väitöskirjojen määrä on jäänyt asetetuista tavoitteista Oulun yliopistossa viime vuosina. Asiaan on yliopiston rehtori kiinnittänyt huomiota useissa yhteyksissä.

Tutkimuksessa on tarkasteltu yhden teknillisen tiedekunnan osaston eli Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston tutkimustyön laatua pelkästään väitöskirjojen määrää tarkastelemalla. Tarkastelun kohteena on ollut koko osaston historia. Tutkimustyön tuloksena voidaan osaston toiminnasta todeta seuraavaa:

– Väitöskirjatutkimuksen tekoaika osastolla on keskimäärin 5½ vuotta.

– Eri tutkimusryhmien väitöskirjojen määrä vaihtelee huomattavasti ja vaihteluväli on 0–14 väitöskirjaa.

– Professorien vaihdokset ovat kriittisiä tapahtumia tutkimusryhmien toiminnassa.

– Uuden professorin omat oppilaat väittelevät keskimäärin 5½ vuoden kuluttua professorin nimityksestä. Jos nimitetyllä professorilla on jo oma tutkimusryhmä, aika on lyhyempi.

– Uusien tutkimusryhmien perustaminen ja vastaavan väitöskirjatuotannon aloittaminen on erittäin hidas prosessi; näin erityisesti, jos tutkimusaluetta vaihdetaan radikaalisti ja jatkuvuudesta ei pidetä huolta.

– Jatko-opintojen ohjaamiseen on kiinnitetty liian vähän huomiota, jos otetaan huomioon osaston jatko-opiskelijoiden suuri määrä (166).

– Jatko-opintojen ohjaamisen pitäisi muuttua selkeästi paremmaksi ja ensisijassa systemaattisemmaksi; erityisesti pitäisi kiinnittää huomio assistenttien ja teollisuuslaitosten palveluksessa olevien jatko-opiskelijoiden ohjaukseen.

– Puutteelliseksi koettu ohjaus on osaston jatko-opiskelijoiden suurin kritiikin aihe.

– Tutkimusryhmissä on selkeä pula tutkimusta johtavista väitelleistä tohtoreista; pitkään vatkuteltu keskiportaan uudistus tulisi välittömästi toteuttaa.

– Teknillisen tiedekunnan tutkintovalikoimasta tulisi poistaa tekniikan lisensiaatin yliopistopedagogiikka, jatko-opinnot, metakognitiiviset taidot, jatkotutkinto; perustelut tekstissä.

Tutkimusraportti sisältää myös täydellisen väitöskirjaluettelon tiivistelmineen.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7551-9
ISBN Print: 951-42-7137-8
Issue: 47
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2003. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.