University of Oulu

Kuorintaprosessin analyysi ja mallintaminen

Saved in:
Author: Isokangas, Ari1,2; Juuso, Esko1,2; Leiviskä, Kauko1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
2University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Process and Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514275535
Language: Finnish
Published: 2003
Publish Date: 2004-09-21
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rumpukuorinnan puuhäviöiden pienentämismahdollisuuksia mallipohjaisten menetelmien avulla. Projektin kuluessa tutkimusta laajennettiin kuorimon toiminnan ja säädön kehittämiseen ja erilaisten kustannussäästömahdollisuuksien selvittämiseen. Tutkimus tehtiin pääosin UPM-Kymmenen tehtaalla Pietarsaaressa, mutta neljän viimeisen kuukauden aikana tutkimusta tehtiin myös Rauman Metsä-Botnian kuorimolla.

Teoriaosuudessa kerrotaan lyhyesti kuorinnan syistä ja puuhäviöiden syntymisestä. Raportissa esitetään puuhäviöihin vaikuttavat tekijät sekä tarkasteltujen kuorimoiden uudet ajotapasuositukset, joilla puuhäviöt saadaan minimoitua, sekä ajatus kuorinnan optimoivasta säädöstä, joka kompensoi puunlaadun vaihtelun ulkoisena häiriönä. Tutkimusten mukaan puuhäviöitä saadaan vähennettyä puiden riittävän kuoriutumisen kärsimättä, kun lasketaan rummun kierrosnopeutta ja minimoidaan puiden kuorinta-aika. Kuorinta-aika saadaan minimoitua pitämällä kapasiteetti korkeana ja sulkuportti alhaalla. Optimaalisen täyttöasteen määrittäminen riippuu hyvin pitkälti rummun rakenteesta, joten se on tehtävä tehdaskohtaisesti. Muodostut puuhäviömallit toimivat melko hyvin, mutta vielä paremmaksi niiden toiminta saataisiin, jos käytössä olisi reaaliaikaista tietoa puunlaadusta. Koska tätä ei ole saatavilla, projektissa pyrittiin määrittämään puunlaatua kuvaavia tunnuslukuja.

Tutkimuksien mukaisella "hellemmällä" kuorinnalla voidaan saavuttaa satojen tuhansien eurojen säästöt vuodessa kuorimoa kohden. Lisäksi hakkeen laatu paranee, kun puita vaurioitetaan rummussa vähemmän. Hakkeen parempi laatu näkyy myös lopputuotteen laadussa. Optimaalinen kuorinta edellyttää korkeaa kapasiteettia. Tämä on hyvä uutinen tehtaille: kustannussäästöt ovat mahdollisia ja jatkossa voidaan vastata yhä korkeampiin tuotantovaatimuksiin taloudellisella kuorinnalla. Lisäksi kierrosnopeuden alentamisen myötä säästyy merkittävissä määrin sähköä.

Tutkimus kuului osana TEKES:n rahoittamaan projektiin Keiton, pesun ja happidelignifioinnin älykäs ohjaus (KUHA), joka puolestaan oli Oulun yliopiston osuus Prosessi-Integraatio-teknologiaohjelmaan kuuluvassa hankkeessa Integroitu prosessilaitteiden ja prosessien hallinta. Yhteistyökumppaneina olivat UPM-Kymmene, Metso Automation Oy ja Metso Paper Pori Oy.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7553-5
ISBN Print: 951-42-7250-1
Issue: 49
Copyright information: © University of Oulu, 2004. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.