University of Oulu

Savukaasumittaukset

Saved in:
Author: Mäki, Timo1; Posio, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514275551
Language: Finnish
Published: 2004
Publish Date: 2004-09-21
Description:

Tiivistelmä

Tässä kirjallisuusselvityksessä on tarkasteltu savukaasujen mittaamisessa huomioitavia asioita. Päästömittausten tekniikoiden hallitseminen, päästöjen tarkkaileminen ja tiukentuvat päästövaatimukset edellyttävät entistä tarkempia päästömittauksia. Savukaasuanalyysia tarvitaan säätämään palamista optimiksi ja toisaalta vähentämään palamisessa muodostuvia haitallisia päästöjä. Savukaasuanalyysin tarkoituksena voimalaitoksilla on optimoida prosessikontrollia, lisätä laitoksen hyötysuhdetta ja vähentää haitallisia päästöjä.

Tässä raportissa käsitellään aluksi savukaasujen yleisiä ominaisuuksia kuten koostumusta ja koostumuksen vaihtelun merkitykseen analysoinnin kannalta. Tässä selvityksessä on esitelty savukaasujen eri mittaustekniikoita ja analysaattoreita, mittausjärjestelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä, mittauspaikkojen vaatimuksia ja apusuureiden määrittelyä tilanteissa, joissa savukaasujen suora mittaus on vaikeaa tai mahdotonta suorittaa. Savukaasujen mittauksen ongelmista on esitetty yleisimmät.

Vuonna 2005 voimaan tulevan säädöksen mukaisesti annetaan uudet raja-arvot yli 100 MW:n polttolaitosten savukaasupäästöille. Tässä työssä on tarkasteltu uusien säädöksien vaikutusta päästöjen aiheuttajan kannalta.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7555-1
ISBN Print: 951-­42­-7333-­8
Issue: 51
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2004. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.