University of Oulu

Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan : vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti IV

Saved in:
Author: Haurinen, Olga1; Sulkala, Helena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Department of Finnish, Information Studies and Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 12.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:951427816X
Language: Finnish
Published: 2005
Publish Date: 2005-09-23
Description:

Esipuhe

Tämä raportti on Pohjoismaiden Ministerineuvoston rahoittaman yhteistyöprojektin Nordic-Baltic-Russian network of Finnic minority and regional languages ensimmäinen julkaisu. Projekti on Tromssan, Uumajan, Tukholman, Mälardalenin, Petroskoin, Tarton ja Oulun yliopistojen, Võro Instituutin, Kväntunetin, Svenska Tornedalingarnas Riksförbund — Tornionlaaksolaiset -yhdistyksen, Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton, Karjalan Rahvahan Liiton ja Võro Seltsin yhteinen vähemmistökielten elpymistä ja elvyttämistä tutkiva ja tukeva hanke. Hankkeen koordinoijana on Oulun yliopiston suomen kielen jaos.

Verkostohankkeen tarkoituksena on edistää itämerensuomalaisten vähemmistökielten käyttöä kaikilla domeeneilla, lisätä yliopistojen ja ns. kolmannen sektorin yhteistyötä, jatkaa projektissa mukana olevien yliopistojen pitkäaikaista tutkimus- ja koulutusyhteistyötä ja tukea vähemmistöorganisaatioiden alulle panemaa alueellista koulutusta.

Yhteistyöhankkeen jäsenet ovat ensimmäisen vuoden aikana osallistuneet suunnittelukokoukseen Oulussa 30.9.–2.10.2004, tutustuneet vähemmistökieliseen mediaan Eskilstunassa 10.–12.2.2005 ja perehtyneet vähemmistökielten opetukseen Etelä-Virossa Vasknassa 26.–29.5.2005. Lisäksi on pidetty videokonferenssi joulukuussa 2004.

Projekti on jatkoa aikaisemmalle yhteistyöprojektille Academic networking in peripheral language research and higher education between the Nordic countries and the neighbouring states. Erityisen tärkeä ero mainittuun projektiin on se, että nykyiseen projektiin osallistuvat tasavertaisina jäseninä kielivähemmistöjen omat järjestöt ja instituutit. Aikaisempi projekti julkaisi alkuraportin Kieli- ja kulttuurikontaktit ja kolme raporttia nimellä Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan. Sen vuoksi tämä julkaisu on Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti IV.

Projektin julkaisujen merkitys on kahtalainen. Tutkimusartikkeliosiossa esitellään itämerensuomalaisista vähemmistökielistä tehtävää tutkimusta. Siinä erityisesti nuorilla vähemmistökielten tutkijoilla on mahdollisuus julkaista esimerkiksi väitöstutkimuksensa osia. Myös varttuneemmat tutkijat voivat esitellä vähemmistöhankkeidensa tuloksia. Julkaisun toisessa osiossa kerrotaan vähemmistökielten tämänhetkisestä tilanteesta. Tämän julkaisun jälkimmäinen osio keskittyy Mälardalen korkeakoulussa Eskilstunassa pidetyn konferenssin teemaan: vähemmistökielisen median nykytilan ja kehitysnäkymien esittelyyn.

Oulussa 27. heinäkuuta 2005 Helena Sulkala

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN-E: 1796-2218
ISBN: 951-42-7816-X
ISBN Print: 951-42-7815-1
Issue: 66
Copyright information: © University of Oulu, 2005. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.