University of Oulu

Strip Temperature Toolbox : lämpötilaprofiilien piirteet ja analyysit

Saved in:
Author: Posio, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514279611
Language: Finnish
Published: 2005
Publish Date: 2005-11-24
Description:

Lyhennelmä

START-projektissa kehitettiin Strip Temperature Toolbox (STT) työkalupaketti kuumanauhavalsaamon skannaavilta SCOAP-pyrometreilta (SCOAP0 ja SCOAP1) saatavan kaksiulotteisen lämpötiladatan piirreirrotukseen, analysointiin ja käsittelyyn. Kehitystyö tehtiin käyttäjän tarvemäärittelyyn perustuen. Kehitystyö edellytti kuvankäsittelyn, signaalinkäsittelyn ja tilastotieteen menetelmien soveltamista. Toteutustyökaluna käytettiin Matlab®-ohjelmistoa toolboxeineen. Tässä raportissa tutustutaan STT:ssä käytettyihin menetelmiin ja niitä varten kehitettyihin menetelmäfunktioihin.

STT toteuttaa operaatioita lämpötilaprofiilien esikäsittelyyn, trendien, kynnystettyjen ja suodatettujen profiilien laadintaan sekä yksi- että kaksiulotteisiin profiilianalyyseihin. STT mahdollistaa ensimmäisen varsinaisen analyysi vaiheen, piirreirrotuksen. Normaalisti esim. konenäköjärjestelmien yhteydessä kuvankäsittelyjärjestelmien tärkein tavoite on etsiä kuvasta oleellisia piirteitä, joiden avulla näkymän kuvaus, tulkinta tai ymmärrys voidaan tuottaa automaattisesti.

STT:n piirreirrotuksessa halutaan lämpötilakuvasta löytää ja mitata analysointitehtävän kannalta oleellisia piirteitä, joita tässä tapauksessa olivat esimerkiksi nauhan kylmät kohdat, poikki- ja pituussuuntaiset trendit, nauhan lämpötilojen toispuoleisuus jne. Analysointitehtävän kannalta oleellisimmiksi piirteiksi valittiin mm. polynomitrendit, suodatetut 1D- ja 2D-profiilit, kynnystetyt profiilit, profiilin konveksit pisteet ja konveksi peite, klusteroitu profiili ja profiilin tekstuuripiirteet. STT:n kehitys jätettiin projektin aikataulun vuoksi vaiheeseen, jossa varsinaista tuotetun piirteen merkitystä ei analysoida, vaan merkityksen luominen jätetään käyttäjän vastuulle.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7961-1
ISBN Print: 951-42-7902-6
Issue: 60
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2005. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.