University of Oulu

Strip Temperature Toolbox : käyttöliittymätyökalu kuumanauhan lämpötila-analyysiin

Saved in:
Author: Posio, Jani1; Ruuska, Jari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:951427962X
Language: Finnish
Published: 2005
Publish Date: 2005-11-24
Description:

Tiivistelmä

START-projektissa kehitettiin useita erilaisia kuumanauhan lämpötilamittauksien käsittely- ja analysointimenetelmiä. Menetelmäkehityksen rinnalla luotiin Strip Temperature Toolbox (STT), joka sisältää käyttöliittymän kuumanauhojen käsittelyyn ja analysointiin. Menetelmät ja käyttöliittymät kehitettiin Matlab®-ohjelmistolla. Käyttöliittymän käyttö nykyisessä muodossa tapahtuu ”off-line”-tilassa ja se vaatii vähintään Matlab® 7.0 version ja sen image processing, signal processing, wavelet ja statistics toolboxit.

Käyttöliittymä koostuu päädialogista ja useista alidialogeista. Kelat ja kelatiedot ladataan ennen prosessoinnin aloitusta. Ladatut kelat on esikäsiteltävä ennen analyysityökalujen käyttöä. Analyysityökalut jakaantuvat neljään eri alidialogiin, joiden jaottelu perustuu yhtenäiseen menetelmäteemaan, esimerkiksi trendien laatimisikkunassa menetelmät koostuvat erilaisista trenditysmenetelmistä. Analyysidialogeja ovat trendidialogi, suodatusdialogi, 1D-analyysidialogi ja 2D-analyysidialogi.

Menetelmien teoreettisena perustana ovat pääasiassa digitaalisen signaalinkäsittelyn, kuvankäsittelyn ja tilastotieteen teoriat. Esimerkkimenetelminä teoreettisen viitekehyksen eri osa-alueilta voitaisiin mainita digitaaliset suotimet, kaksiulotteiset tekstuuripiirteet ja lämpötilahistogrammit. Tulosten visualisoimisella on myös olennainen osa käyttöliittymän hyödynnettävyyden kannalta. Matlab®-ohjelmiston tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnettiin muun muassa kaksiulotteisten lämpötilakuvien värikarttojen valinnassa ja väriskaalojen optimoinnissa.

Tässä raportissa kuvattu versio on toistaiseksi kehitysversio. Projektin puitteissa toteuttamatta jäivät sovelluksen testaus ja osa analyysimenetelmistä. STT:n mahdollisesta jatkokehityksestä päätetään tulevaisuudessa.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7962-X
ISBN Print: 951-42-7904-2
Issue: 61
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2005. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.