University of Oulu

Mittaussarjoista saatavan tiedon kehittäminen : SCOAP-lämpötilaprofiilin pakkaus ja purku

Saved in:
Author: Sorsa, Aki1,2; Saarela, Ulla1,2; Ruuska, Jari1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
2University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Process and Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514279638
Language: Finnish
Published: 2005
Publish Date: 2005-11-24
Description:

Tiivistelmä

START-projektissa kehitettiin useita erilaisia kuumanauhan lämpötilamittauksien käsittelyja analysointimenetelmiä. Menetelmäkehityksen rinnalla luotiin Strip Temperature Toolbox (STT), joka sisältää käyttöliittymän kuumanauhojen käsittelyyn ja analysointiin. Nämä asiat on raportoitu muissa raporttisarjan julkaisuissa. START-projektissa tutkittiin lisäksi kaksiulotteisen datan pakkautuvuutta, koska huolimatta suurista tallennuskapasiteeteista prosessiautomaatiossa, toisinaan on tarpeen pystyä pakkaamaan dataa, jotta sitä voidaan säilyttää tietokannoissa pidempään.

Datan pakkauksen tarve kasvaa koko ajan, mm. data, kuvat ja videokuvat vievät suuren osan tietokoneiden muistitilasta. Pakkaustekniikat perustuvat toistuvan tai turhan informaation poistoon tiedostosta. Häviöllisellä datan pakkauksella saadaan tiivistettyä tiedosto pienempään osaan kuin häviöttömällä, mutta tällöin alkuperäisestä signaalista häviää joitakin piirteitä. Häviöllinen pakkaus sopii yleensä hyvin kuvien ja videokuvan pakkaukseen. Usein häviävä informaatio voi olla esim. kohinaa. Toisaalta tekstin pakkauksessa pienetkin virheet voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä ja silloin on hyvä käyttää häviöttömiä pakkaustekniikoita.

Tässä raportissa on vertailtu kolmea erilaista wavelet-tyyppiä sekä diskreettiä kosinimuunnosta kaksiulotteisen datan pakkaukseen. Nämä ovat kuvan pakkauksessa yleisesti käytettyjä muunnostekniikoita.

Sovellusympäristönä on käytetty Rautaruukki Oyj:n Raahen terästehtaan nauhavalssaamon kaksiulotteisen SCOAP-lämpötilapyrometrin tuottamaa lämpötiladataa. Toteutustyökaluna käytettiin Matlab®-ohjelmistoa toolboxeineen.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-7963-8
ISBN Print: 951-42-7906-9
Issue: 62
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2005. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.