University of Oulu

Reformointi- ja pelkistysprosessien kaasuvirtausten simulointi ReGenGas-projektissa

Saved in:
Author: Mäki, Timo1; Mäyrä, Outi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Control Engineering Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514280121
Language: Finnish
Published: 2006
Publish Date: 2006-11-07
Description:

Tiivistelmä

Simulointityö on ollut osana ReGenGas-projektin tutkimusta.

ReGenGas-projektin tavoitteena on laatia säätö- ja simulointimallit hybridireformointiprosessille ja valittujen sovelluskohteiden analysointiin sekä teknisen ja taloudellisen toimintakyvyn että ympäristöteknisen toteutettavuuden osalta. Tässä raportissa simuloinnit ovat pääasiallisesti keskittyneet reformointiin ja pelkistykseen, mutta myös kaasujen kierrätys on huomioitu osana kokonaismallia. Näiden mallien perustana on ollut tutkimuskonsortion aiempi CO2H2-projekti, jossa simulointi oli staattista. Tässä vaiheessa simulointia on jouduttu turvautumaan kirjallisuudesta löydettyihin samojen reaktioiden ja samantyyppisten prosessilaitteistojen reaktionopeusarvoihin

Projektin tuloksena saadaan konseptiin liittyvistä hybridireformointiprosessista ja muista tarvittavista laitteistoista kokeellisesti varmennettuja tuloksia, joiden pohjalta voidaan rajata laboratoriokokeiden määrää. Tuloksena saadaan myös uusia simulointimalleja konseptin vaikutuksien arviointiin erilaisissa soveltamiskohteissa.

ReGenGas-projekti kuuluu TEKESin ClimBus-teknologiaohjelmaan. Yritysosapuolina projektissa ovat Outokumpu Technology Oy, Neste Oil Oyj ja Ehovoc Oy.

see all

Series: Säätötekniikan laboratorio. Raportti B
ISBN: 951-42-8012-1
ISBN Print: 951-42-8011-3
Issue: 63
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2006. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.