University of Oulu

TUHTI2004 : pohjoinen nuorisotyön, tutkimuksen ja hallinnon ulottuvuus

Saved in:
Author: Pylkkönen, Mia1; Ulvinen, Veli-Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514280296
Language: Finnish
Published: 2006
Publish Date: 2006-03-09
Description:

Tiivistelmä

Maamme alueellinen eriarvoistumiskehitys on alistanut pohjoisen ja itäisen Suomen nuorten koulutus- ja työmarkkinakansalaisuuden – ja sen myötä hyvinvointikansalaisuuden – rakentumisen mahdollisuudet monen nuoren osalta marginaalisen rajallisiksi. Pohjoisen muuttotappiokuntia leimaavat kaventuneet koulutus- ja työssäkäyntimahdollisuudet, ja ammatillisen tai korkea-asteen koulutuksen hankkiminen merkitsee pohjoisen nuorelle usein pakotettua valintaa tutulta kotiseudulta poismuuton ja tärkeiden sosiaalisten siteiden säilyttämisen väliltä. Opintielle lähtemisen päätös johtaa monen nuoren kohdalla opintojen keskeyttämiseen, eikä nuoren kiinnittyminen työelämään ilman ammatillista koulutusta ole helppoa. Yhä useampaa vastaavaan tilanteeseen ajautunutta nuorta uhkaa yhteiskunnallinen osattomuus ja valtavirrasta syrjäytyminen, eivätkä oman kotiseudun mahdollisuudet tarjota tukea ja ohjausta ole niukkojen resurssien vuoksi välttämättä riittävät.

Pohjoisen nuorisotyön haasteisiin on ryhdytty vastaamaan yhteistyön voimalla, erilaisin kehittämis- ja osallisuushankkein. Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on nuorten yhteiskunnasta syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja osattomuuden kierteen katkaiseminen nuorten kotiseutujen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä. Perifeeristen alueiden nuorten hyvinvoinnista ja syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisemisestä virinnyt keskustelu painottaa varhaisen puuttumisen tärkeyttä, poikkihallinnollista ja moniammatillista yhteistyötä sekä yhteiskuntapolitiikan merkitystä yhteiskunnan rakenteellisten reunaehtojen (työ- ja koulutusmahdollisuuksien) ja hyvinvointipalveluiden tuottamisen turvaamisessa asuinpaikasta riippumatta.

Tämä TUHTI – Research Network for Youth -tutkimusverkoston Pohjoinen nuorisotyön, tutkimuksen ja hallinnon ulottuvuus -seminaarissa 28.–30.9.2004 pidetyistä esitelmistä ja puheenvuoroista koottu artikkelijulkaisu avaa näkökulmia näihin ajankohtaisiin teemoihin.

see all

Series: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan elektronisia julkaisuja
ISSN-E: 1455-8025
ISBN: 951-42-8029-6
Issue: 4
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2006. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.