University of Oulu

Lupa kertoa, aikaa kuunnella, tilaa kasvaa

Saved in:
Author: Estola, Eila1,2; Kaunisto, Saara-Leena1,2; Keski-Filppula, Ulla1,2;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
2University of Oulu, Faculty of Education, Department of Teacher Education Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9514280873
Language: Finnish
Published: 2006
Publish Date: 2006-04-27
Description:

Tiivistelmä

Vuosina 2004–2005 Oulun yliopistossa toteutettiin tutkimus- ja kehittämisprojekti Kerronta opettajien työssä jaksamisen ja uusiutumisen tukena, jossa kehitettiin kerronnallista ja toiminnallista (KerToi) menetelmää opettajien tukemiseen. Projektissa sovellettiin käytäntöön aikaisempaa tutkimukseen pohjautuvaa tietoa kertomisesta ja sen merkityksestä. Projektissa järjestettiin sekä koulutuspäiviä että pienryhmätoimintaa opettajille. Päiväkotien ja koulujen opettajista koostuvissa pienryhmissä kehitettiin ja käytännössä testattiin KerToi-menetelmää sekä koottiin tutkimusaineistoa. Kertomiseen rohkaistiin ryhmissä erilaisin keinoin. Näistä esimerkkeinä kirjoittaminen ja sosiometriset harjoitteet. Ryhmissä oli lupa myös pelkästään kuunnella.

KerToi-menetelmä soveltuu vaiheeseen, jossa työ kyllästyttää ja tarvitaan aika, paikka ja lupa pysähtymiseen. Ryhmät voivat olla itseohjautuvia, mutta ryhmällä on kuitenkin oltava vastuuhenkilö. Ryhmässä tulee vallita luottamuksen ilmapiiri, jotta yhdessä kertominen ja tarinoiden jakaminen voi onnistua. Vertaistukeen perustuvissa ryhmissä ryhmäläiset saavat tukea toisiltaan. Kun yksi ryhmäläinen kertoo omista kokemuksistaan, toiset reagoivat kertomukseen esimerkiksi kertomalla vastaavasti omista kokemuksistaan. KerToi-menetelmä sopii monien eri työntekijöiden ja työyhteisöjen käyttöön, erityisesti ihmissuhdetyötä tekeville. KerToi-menetelmä tarjoaa mahdollisuuden käsitellä vaikeitakin tunteita ja tilanteita. Menetelmä on avoin ja ryhmäkohtainen, ja mahdollistaa siis erilaiset sovellutukset.

Kerätyn tutkimusaineiston analyysin perusteella keskeisiksi havainnoiksi opettajien kertomuksissa nousivat ihmissuhteisiin liittyvä haavoittuvuus sekä riittämättömyyden ja jaksamattomuuden tunteet. Lähellä arkikeskustelua oleva vuorovaikutteinen kertomusten jakaminen ryhmässä voi vähentää opettajien kokemuksia yksin jäämisestä työssä esiintyvien ristiriitojen keskellä ja avata uusia näkökulmia omaan kertomukseen.

Projekti oli osa Opettajanelämää-tutkimusryhmän toimintaa. Projekti toteutettiin Työsuojelurahaston tuella, Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön sekä Oulun kaupungin välisenä yhteistyönä. Lupa kertoa, aikaa kuunnella, tilaa kasvaa on projektin loppuraportti.

see all

Series: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan elektronisia julkaisuja
ISSN-E: 1455-8025
ISBN: 951-42-8087-3
Issue: 5
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2006. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.