University of Oulu

Immonen, Anne (2017) Quality in open data based digital service ecosystem. VTT Science 159. URI: https://publications.vtt.fi/pdf/science/2017/S159.pdf

Quality in open data based digital service ecosystem

Saved in:
Author: Immonen, Anne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Language: English
Published: Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2017
Publish Date: 2017-09-11
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Thesis for the degree of Doctor of Philosophy to be presented with due permission for public examination and criticism in auditorium TS101, at University of Oulu, on the 29th of Sebtember 2017 at 12 noon.
Tutor: Docent Eila Ovaska
Professor Veikko Seppänen
Reviewer: Professor Kari Smolander
Professor Matti Rossi
Opponent: Professor Tomi Männistö
Kustos: Docent Eila Ovaska
Description:

Abstract

To a growing extent, the software systems of today are provided as digital services distributed across networks, dynamically fulfilling the complex demands of consumers. As people have access to the Internet almost everywhere with the help of the mobile devices, such digital services are expected to be available when requested, and to provide services reliably and without any interruptions. Recently, the use of freely available data on the Internet has increased continuously in the context of digital services. This kind of open data has been identified as providing several benefits to service providers, such as new ideas, services, data-based contents, and confirmation in business decision making. Digital service engineering itself is evolving, and is shifting from isolated development environments towards open innovation and co-development environments, called ecosystems. Digital service ecosystems enable service providers to strengthen their position by cooperating, while still being able to act independently. The ecosystem supports the business models of its actors, also enabling the utilisation of existing ecosystem assets, such as knowledge and services.

This dissertation concentrates on the quality of digital service, with an emphasis on open data in ecosystem-based service engineering. The contribution of this research is a concept of an open data based digital service ecosystem, which provides the assets for service providers to design the quality of services and to ensure the quality of open data. These assets include the service engineering model that enables quality-driven service co-innovation and co-development among ecosystem members, the knowledge that can be utilised in digital service engineering, and the enabling environment with knowledge management models and support services for acting in the ecosystem. Additionally, the ecosystem provides support for defining an open business model, for evaluating the quality of open data, and for communication between digital service providers and open data providers. The ecosystem concept is generic, and can be adapted to different application domains; the domain model used together with generic knowledge management models adapts the service engineering and digital services, for example, to the healthcare, energy or traffic domains. The developed concept has been validated incrementally in several application domains.

see all

Tiivistelmä

Yhä suurempi osa nykyisistä ohjelmistoista tarjotaan käyttäjille digitaalisina palveluina. Digitaaliset palvelut ovat tyypillisesti tietoverkkoihin hajautettuja palveluja, jotka vastaavat dynaamisesti palvelunkäyttäjien monimutkaisiin ja jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Koska ihmisillä on nykyisin pääsy internetiin kaikkialta, erityisesti mobiililaitteiden avulla, he olettavat näiden palvelujen olevan aina saatavilla sekä toimivan luotettavasti, ilman keskeytyksiä. Palveluntarjoajien kiinnostus avoimeen tietoon on viime aikoina lisääntynyt huomattavasti, ja avoimen tietoon perustuvia digitaalisia palveluja on alkanut ilmestyä markkinoille. Avoimen tiedon on huomattu tarjoavan paljon hyötyjä palveluntarjoajille, kuten uusia ideoita, palveluja ja dataan pohjautuvaa sisältöä, sekä vahvistusta ja tukea yrityksen päätöksentekoon. Digitaalinen palvelunkehitys itsessään on siirtymässä kohti avoimia innovaatio- ja yhteiskehitysympäristöjä, joita kutsutaan ekosysteemeiksi. Ekosysteemi tukee toimijoidensa liiketoimintaa ja tarjoaa myös tukea, kuten olemassa olevaa tietämystä ja tukipalveluja, joita eri toimijat voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.

Tämä väitöskirja keskittyy digitaalisten palvelujen laatuun avointa tietoa hyödyntävässä digitaalisessa palveluekosysteemissä. Tutkimuksen pääkontribuutio on avoimeen tietoon perustuvien digitaalisten palvelujen ekosysteemikonsepti, joka tarjoaa tarvittavan tietämyksen ja aputoiminnot, joiden avulla digitaalisten palvelujen tarjoaja voi saavuttaa laatuvaatimukset ja varmistua myös palvelussa käyttämänsä avoimen tiedon laadusta. Konsepti sisältää laatukeskeisen palvelunkehitysmallin, joka mahdollistaa palvelun innovoinnin ja kehityksen yhdessä muiden ekosysteemin toimijoiden kanssa. Konsepti tarjoaa myös tietämyksen, jota voidaan hyödyntää palvelunkehityksessä, ja ympäristön, joka tarjoaa tietämysmallit ja tukipalvelut ja mahdollistaa niiden hyödyntämisen. Lisäksi ekosysteemi tukee siirtymistä avoimeen liiketoimintamalliin, tarjoaa tukea avoimen tiedon laadunvarmistukseen sekä mahdollistaa kommunikoinnin eri ekosysteemin toimijoiden välillä. Kehitetty konsepti on yleinen ja mukautettavissa eri sovellusalueille. Digitaalisten palvelujen kehitys voidaan mukauttaa esimerkiksi terveydenhoidon, energian tai liikenteen sovellusalueelle käyttämällä sovellusaluekohtaista mallia yhdessä yleisen tietämysmallin kanssa. Kehitetty ekosysteemikonsepti on varmennettu asteittain toteuttamalla osittaisratkaisuja eri sovellusalueiden ongelmiin.

see all

Series: VTT Science
ISSN: 2242-119X
ISSN-E: 2242-1203
ISSN-L: 2242-119X
ISBN: 978-951-38-8556-4
ISBN Print: 978-951-38-8557-1
Issue: 159
Subjects: