University of Oulu

Insights and outlouds : childhood research in the North

Saved in:
Author: Kronqvist, Eeva-Liisa1; Hyvönen, Pirkko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514261091
Language: English
Published: 2010
Publish Date: 2010-11-30
Description:

Abstract

Childhood research aims to investigate and understand children in their everyday life; their actions, intentions and emotions in order to provide supportive environments where children are listened to and valued as such. As long as children are encouraged to take part in activities and express their insights, delights, suspicions and worries, their learning and development is enhanced.

Fourteen researchers and university teachers from different fields have joined hands in the field of childhood multidisciplinary research and published this book for the use of students, researchers, teachers, parents and educators. Childhood as such is universal phenomena, but there are cultural aspects which should be considered. In this book the aspects is Northern dimension, which brings to the childhood own special meaning. The book recounts childrens’ everyday life in the various contexts in the North. The focus is on children’s learning and playing, their cultural competences, school context and language skill, children’s and their parent’s rights to participate and children’s role in the center of research. Also ethical insights of child research are discussed in a practical manner.

see all

Tiivistelmä

Lapsuudentutkimuksen eräänä tehtävänä on tutkia lapsia heidän arkielämässään; heidän toimintojaan ja tunteitaan. Kuuntelemalla lapsia ja herkistymällä heidän kokemuksilleen voidaan suunnitella ja rakentaa lasten hyvinvointia tukevia ympäristöjä. Rohkaisemalla ja auttamalla lapsia osallistumaan ja ilmaisemaan omia näkemyksiään, oivalluksiaan, huoliaan ja ilojaan voidaan samalla tukea lasten kehitystä ja oppimista.

Neljätoista tutkijaa ja opettajaa on yhdistänyt tietämyksensä lapsuudentutkimuksesta ja halunnut tässä kirjassa tuoda esille näkemyksiään lasten ”oivalluksista ja huudahduksista”. Kirjoittajat edustavat monitieteistä ja monikulttuurista lapsuudentutkimusta ja siksi kirja kertoo pohjoisen lasten arkielämästä pohjoisen tutkijoiden äänellä. Monet lapsuuden ilmiöt ovat universaaleja, mutta pohjoisuus tuo niihin oman erityismerkityksensä. Kirjassa käsitellään lasten oppimista, leikkiä, koulukontekstia, kulttuurista kompetenssia ja kielen valmiuksia sekä lasten ja vanhempien osallisuutta. Myös lapsuudentutkimuksen eettisiä kysymyksiä ja niiden käytännön sovelluksia tarkastellaan osana tutkimuksen kenttää.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN-E: 1796-2242
ISBN: 978-951-42-6109-1
ISBN Print: 978-951-42-6108-4
Issue: 107
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2010. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.