University of Oulu

Development and evaluation of the location-aware platform : main characteristics in adaptable location-aware systems

Saved in:
Author: Luimula, Mika1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science
2University of Oulu, Oulu Southern Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514261435
Language: English
Published: 2010
Publish Date: 2010-03-09
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Science of the University of Oulu for public defence in Auditorium IT116, Linnanmaa, on 19 March 2010, at 12 noon
Reviewer: Professor Tommi Mikkonen
Professor Jari Veijalainen
Description:

Abstract

The development of mobile and ubiquitous computing has recently been rapid. One of the most promising research and development fields has been location-aware services. These services are challenging as they require a lot of resources for generating maps from spatial data and for visualizing temporary data gathered from the environment. Applying location-awareness and ubiquitous computing in the industry is currently under intensive research and development activities especially because of signs of promising new business opportunities.

This thesis studies the development and evaluation of a location-aware system platform called Locawe designed for indoor and outdoor conditions. This decentralized middleware-based platform has been developed at CENTRIA Research and Development, Ylivieska. The main objectives of this research have been primarily to study and develop new ubiquitous features for the Locawe platform with various software and hardware combinations. In addition, during these studies gathered experiences have been used in order to design new versions of the Locawe architecture. These ubiquitous features, covering the use of GPS, RFID and WSAN technologies, have been tested in five field experiments, one laboratory experiment and several industrial pilots. In these evaluations, the author has considered what software and hardware alternatives are feasible and appropriate for improving the newly developed features in the Locawe platform. These features have been evaluated from usability, visualization and communication techniques perspective.

As a result the author presents in this thesis main characteristics in location-aware system development from system layers, ubiquitous computing, mobility, and restrictions perspective. The author also suggests that the architeture presented in this thesis enables location-aware system development in indoor and outdoor conditions. With respect of state-of-the-art platforms, the Locawe platform is, at the moment, in some sense unique, although only as a research prototype. This platform combines two approaches, namely research on location platforms, and research on geosensor networks or smart environments. In addition, this platform gives one answer how RFID or WSAN technologies could be integrated under one framework together with mobile devices. Finally, the author also proposes that the research and development approach presented in this thesis can be applied successfully in research and development organizations specialized in applied research.

see all

Tiivistelmä

Mobiilin ja sulautetun tietotekniikan kehitys on ollut viime aikoina nopeaa. Yksi lupaavimmista tutkimus- ja kehityskohteista on ollut paikkatietoiset palvelut. Näiden palveluiden kehittäminen on varsin haasteellista, koska kehittämistyö vaatii runsaasti resursseja sekä karttojen generoimisessa paikkatietoaineistoista että ympäristöstä kerättävän väliaikaisen tiedon visualisoinnissa. Paikkatietoisten sovellusten ja sulautetun tietotekniikan soveltaminen teollisuudessa on aktiivisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskiössä, koska näköpiirissä on selvästi uusia lupaavia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tässä väitöskirjassa keskitytään Locawe-nimisen paikkatietoisen ohjelmistoalustan kehittämisen ja arvioinnin raportointiin. Locawe-alusta on suunniteltu sekä sisä- että ulko-olosuhteisiin. Tämä hajautettu väliohjelmistopohjainen alusta on kehitetty CENTRIA Tutkimus ja kehityksen Ylivieskan yksikössä. Väitöskirjan tavoitteena on ollut ensisijaisesti tutkia ja kehittää uusia, sulautettua tietotekniikkaa hyödyntäviä ominaisuuksia Locawe-alustaan hyödyntäen erilaisia ohjelmisto- ja laitteistokombinaatioita. Väitöskirjaan liittyvän tutkimustyön aikana käyttäjiltä on useaan otteeseen kerätty käyttökokemuksia. Kokemuksia on hyödynnetty Locawe-arkkitehtuurin seuraavien versioiden suunnittelussa. Uusia, sulautettua tietotekniikkaa hyödyntäviä ominaisuuksia on testattu kaikkiaan viidessä kenttätestissä, yhdessä laboratoriotestissä sekä useissa teollisissa piloteissa. Ominaisuuksien toteuttamisessa käytettiin GPS-, RFID- ja WSAN-teknologioita. Testeissä kirjoittaja arvioi, minkälaiset ohjelmisto- ja laitteistovaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisimpia ja soveliaimpia uusien ominaisuuksien kehittämiseksi Locawe-alustaan. Ominaisuuksia on arvioitu käytettävyyden, visualisoinnin ja viestintätekniikoiden näkökulmista.

Tutkimustyön tuloksena kirjoittaja esittelee väitöskirjassa paikkatietoisten järjestelmien kehittämiseen liittyviä ominaispiirteitä järjestelmätasojen, sulautetun tietotekniikan, mobiliteetin ja rajoitteiden näkökulmista. Lisäksi kirjoittaja esittää väitöskirjassa arkkitehtuurin, joka mahdollistaa paikkatietoisen järjestelmän kehittämisen soveltuen niin sisä- kuin ulko-olosuhteisiin. Huomioiden paikkatietoisten alustojen tason maailmanlaajuisesti väitöskirjassa kuvattu Locawe-alusta on tutkimusprototyyppinäkin tällä hetkellä tietyssä määrin ainutlaatuinen. Alustan tutkimisessa on nimittäin keskitytty sekä paikkatietoisten alustojen että geosensoriverkkojen ja älykkäiden ympäristöjen tutkimiseen. Lisäksi Locawe-alusta tarjoaa yhden ratkaisun RFID ja WSAN teknologioiden integrointiin yhdeksi kehykseksi yhdessä mobiililaitteiden kanssa. Lopuksi kirjoittaja esittää, että väitöskirjassa esitetty tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähestymistapaa voidaan soveltaa vastaavissa tutkimusorganisaatioissa kuin CENTRIA.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN-E: 1796-220X
ISBN: 978-951-42-6143-5
ISBN Print: 978-951-42-6142-8
Issue: 551
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2010. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.