University of Oulu

Patinoituu ja paranee : Moderni puukaupunki -tutkijakoulu 2003–2006

Saved in:
Author: Heikkilä, Jari1; Koiso-Kanttila, Jouni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514283352
Language: Finnish
Published: 2007
Publish Date: 2007-06-06
Description:

Abstract

The Department of Architecture at the University of Oulu is coordinating the Modern wooden town graduate school, which is a national multidisciplinary graduate school established to improve the scientifi c level and activate the internationalization of wood construction research. The graduate school started its activity with funding from the Ministry of Education in the beginning of 2003.

Besides the Department of Architecture at the University of Oulu, the domestic partners of the graduate school are the Departments of Architecture, Structural and Environmental Engineering and Wood Processing Engineering at the Technical University of Helsinki, the Departments of Architecture and Structural Engineering at the Technical University of Tampere and the National Research Centre VTT. The aim of the Modern wooden town graduate school is to deal with wood construction and architecture as a whole. Traditionally, research in architecture, structural engineering and wood products technology has been carried out separately from each other. The partnership institutions of this graduate school are working on three focus areas that complement each other. These areas are architecture and urban planning; structures, structural systems and building physics; and the material science and production technology of wood, wood products and life span technology of wood.

The education provided by the Modern wooden town graduate school has concentrated on researching the methodology of technical sciences and scientifi c writing, argumentation and publishing. This publication is a part of the education in scientifi c writing, which is intended to guide postgraduate students to independent information searching and utilization. The collection consists of scientifi c articles written by young researchers, and they are divided into the three focus areas of the graduate school. The multidisciplinary character of the graduate school can be seen in the wide-ranging content of the articles, and on the other hand in the interesting research topics that are situated between the traditional scientifi c areas. The articles show the richness and diversity that characterize present Finnish wood construction research.

see all

Tiivistelmä

Moderni puukaupunki -tutkijakoulu on Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston johtama valtakunnallinen, monitieteinen tutkijakoulu, joka perustettiin puurakentamisalan tutkimuksen tieteellisen tason nostamiseksi ja kansainvälistymisen lisäämiseksi. Tutkijakoulun toiminta käynnistyi opetusministeriön myöntämän rahoituksen pohjalta vuoden 2003 alussa.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston lisäksi tutkijakoulun kotimaisia osapuolia ovat Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto, rakennus- ja ympäristötekniikan osasto sekä puunjalostustekniikan osasto, Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin osasto ja rakennustekniikan osasto sekä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Moderni puukaupunki -tutkijakoulun tavoitteena on käsitellä puurakentamista ja -arkkitehtuuria kokonaisuutena. Perinteisesti arkkitehtuurin ja rakentamistekniikan sekä puutuotetekniikan tutkimusta on tehty toisistaan erillisinä. Tutkijakoulun yhteistyölaitokset toimivat kolmella toisiaan tukevalla painopistealueella, joita ovat arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu, rakenteet, rakennetekniset järjestelmät ja rakennusfysiikka sekä puun materiaalitiede, tuotantotekniikka, puutuotteet ja elinkaaritekniikka.

Moderni puukaupunki -tutkijakoulun antama koulutus on keskittynyt tekniikan alan tutkimusmetodiikkaan sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen. Julkaisu on osa tutkijakoulun tieteellisen kirjoittamisen koulutusta, jonka tarkoituksena on ohjata opiskelijoita itsenäiseen tiedon hakuun ja työstämiseen. Kokoelma sisältää tutkijaopiskelijoiden laatimia tieteellisiä artikkeleita, jotka jakautuvat tutkijakoulun kolmelle painopistealueelle. Tutkijakoulun monitieteisyys näkyy toisaalta artikkelien sisällön laaja-alaisuutena ja toisaalta kiinnostavina, perinteisten tieteenalojen välimaastoon sijoittuvien tutkimusaiheiden syntymisenä. Artikkelit osoittavat sen rikkauden ja monipuolisuuden, joka vallitsee suomalaisessa puurakentamisalan tutkimuksessa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN-E: 1796-2226
ISBN: 978-951-42-8335-2
ISBN Print: 978-951-42-8334-5
Issue: 264
Copyright information: © University of Oulu, 2007. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.