University of Oulu

Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan : vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti VI

Saved in:
Author: Sulkala, Helena1; Holmi, Hannakaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Department of Finnish, Information Studies and Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514283703
Language: Finnish
Published: 2006
Publish Date: 2007-01-19
Description:

Foreword

This report is the third publication of the co-operative project Nordic-Baltic-Russian network of Finnic minority and regional languages funded by the Nordic Council of Ministers. The project participants are the Universities of Tromsø, Umeå, Stockholm, Mälardalen, Petrozavodsk, Tartu and Oulu, Võro Institute, Kväntunet, STR-T, Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto, Karjalan Rahvahan Liitto and Võro Selts, and the project aims to follow up and support the revival and revitalization of Finnic minority languages. The project was launched in the autumn 2004, and it is coordinated by the Division of Finnish at the University of Oulu.

The purpose of the network project is to promote the use of Finnic minority languages in all domains, to increase co-operation between universities and the third sector, to continue the long-term research and educational co-operation between the participating universities and to support the regional education initiated by minority organizations.

The project is a continuation of the previous co-operative Academic networking in peripheral language research and higher education between the Nordic countries and the neighbouring states 1999–2001. The crucial difference compared to the aforementioned project is that the current enterprise involves the organizations and institutes of linguistic minorities as equal participants. The previous project published a baseline report titled Kieli- ja kulttuurikontaktit and three reports under the title Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan. The current project published report IV in 2005 and V in 2006; this volume is thus the sixth publication of the network for minority language research and education.

The project publications deal with the research being done on Finnic minority languages. They provide a forum in which Ph.D. students doing research in minority languages can publish their doctoral research. Senior researchers can also publish the results of their minority language projects in these publications. These publications also provide information regarding the current revitalization status of minority languages. The present report focuses especially on the themes of the conference held in Kangos (Sweden) on 23.–26.2.2006: standardization of Finnic minority languages and related problems. Procedures requiring and supporting standardization are also described.

see all

Esipuhe

Tämä raportti on Pohjoismaiden Ministerineuvoston rahoittaman yhteistyöprojektin Nordic-Baltic-Russian network of Finnic minority and regional languages kolmas julkaisu. Projekti on Tromssan, Uumajan, Tukholman, Mälardalenin, Petroskoin, Tarton ja Oulun yliopistojen, Võro Instituutin, Kväntunetin, STR-T:n, Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton, Karjalan Rahvahan Liiton ja Võro Seltsin yhteinen vähemmistökielten elpymistä ja elvyttämistä tutkiva ja tukeva hanke. Hanke alkoi syksyllä 2004, ja sen koordinoijana on Oulun yliopiston suomen kielen oppiaine.

Verkostohankkeen tarkoituksena on edistää itämerensuomalaisten vähemmistökielten käyttöä kaikilla domeeneilla, lisätä yliopistojen ja ns. kolmannen sektorin yhteistyötä, jatkaa projektissa mukana olevien yliopistojen pitkäaikaista tutkimus- ja koulutusyhteistyötä ja tukea vähemmistöorganisaatioiden alulle panemaa alueellista koulutusta.

Projekti on jatkoa aikaisemmalle yhteistyöprojektille Academic networking in peripheral language research and higher education between the Nordic countries and the neighbouring states 1999–2001. Erityisen tärkeä ero mainittuun projektiin on se, että nykyiseen projektiin liittyvät tasavertaisina jäseninä kielivähemmistöjen omat järjestöt ja instituutit. Aikaisempi projekti julkaisi alkuraportin Kieli- ja kulttuurikontaktit ja kolme raporttia nimellä Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan. Nykyinen projekti on julkaissut vuonna 2005 raportin IV ja vuonna 2006 jo raportin V; sen vuoksi tämä julkaisu on Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti VI.

Projektin julkaisuissa esitellään itämerensuomalaisista vähemmistökielistä tehtävää tutkimusta. Erityisesti nuorilla vähemmistökielten tutkijoilla on mahdollisuus julkaista esimerkiksi väitöstutkimustensa osia. Myös varttuneemmat tutkijat voivat esitellä vähemmistöhankkeidensa tuloksia. Julkaisuissa kerrotaan myös vähemmistökielten tämänhetkisestä revitalisaatiotilanteesta.

Tämä julkaisu keskittyy Kangosessa 23.–26.2.2006 pidetyn konferenssin teemaan: itämerensuomalaisten vähemmistökielten standardointiin ja siihen liittyviin ongelmiin. Myös standardointia vaativia ja tukevia toimia esitellään.

Oulussa 14. heinäkuuta 2006 Helena Sulkala

see all

Series: Studia Humaniora Ouluensia
ISBN: 978-951-42-8370-3
ISBN Print: 951-42-8155-1
Issue: 2
Copyright information: © University of Oulu, 2006. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.