University of Oulu

Merkityksen ongelmasta vähemmistökielten oikeuksiin : juhlakirja professori Helena Sulkalan 60-vuotispäivänä

Saved in:
Author: Mantila, Harri1; Karjalainen, Merja1; Sivonen, Jari1 (eds.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Department of Finnish, Information Studies and Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514285127
Language: Finnish
Published: 2007
Publish Date: 2007-06-12
Description:

Abstract

This volume honours Professor Helena Sulkala’s 60th birthday. Sulkala is the Professor of Finnish language at the University of Oulu. The volume contains articles that represent the versatility of Sulkala’s research, and the authors are her colleagues, friends and former students. The first part of the volume ’Texts and meanings’ includes contributions by text linguists and semanticists. Sulkala indeed started her career as a participant in a research project on stylistics, which was lead by Professor Pauli Saukkonen, and she also wrote her doctoral thesis on semantics. The articles in the second part are closely connected to Sulkala’s contacts in Estonia and to the many research interests that she has with respect to the Estonian language. During the past couple of years, Sulkala has concentrated on the language planning of Finnic minority languages. Consequently, the third part is devoted to articles written by researchers of these languages. The articles in the volume have been written not only in Finnish but also in Estonian and Meänkieli.

see all

Tiivistelmä

Tämä teos ilmestyy Oulun yliopiston suomen kielen professorin professori Helena Sulkalan 60-vuotispäivän kunniaksi. Se sisältää artikkeleita Sulkalan eri tutkimusaiheiden piiristä, ja kirjoittajat ovat hänen kollegoitaan, ystäviään ja entisiä opiskelijoitaan. Ensimmäisessä osiossa Tekstit ja merkitykset esiintyvät tekstintutkijat ja semantikot. Sulkala nimittäin aloitti uransa osallistumalla Professori Pauli Saukkosen johtamaan tyylintutkimushankkeeseen, ja väitöskirjansa hän kirjoitti semantiikan alalta. Toisen osan artikkelit liittyvät Helena Sulkalan Viron-kontakteihin ja moniin viron kieleen liittyviin tutkimusintresseihin. Viime vuosina Sulkala on keskittynyt itämerensuomalaisten vähemmistökielten suunnitteluun, ja kolmannessa osassa kirjoittavatkin näiden kielten tutkijat. Kirjan tekstit ovat paitsi suomeksi myös viroksi ja meänkielellä.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN-E: 1796-2218
ISBN: 978-951-42-8512-7
ISBN Print: 978-951-42-8511-0
Issue: 79
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2007. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.