University of Oulu

Ihmisen näköinen opettaja : juhlakirja professori Leena Syrjälän 60-vuotispäivänä

Saved in:
Author: Estola, Eila1; Heikkinen, Hannu L. T.1; Räsänen, Rauni1 (eds.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514285936
Language: Finnish
Published: 2007
Publish Date: 2008-01-02
Description:

Abstract

This book was compiled in honour of professor Leena Syrjälä from the University of Oulu on her 60th birthday. The articles were written by Leena Syrjälä’s colleagues, fellow researchers, former students and friends from different phases of her career. For years, one of professor Syrjälä’s main research interests has been research on teachers and teachership. That is why this book concentrates on the teaching profession, including the different aspects of the profession, its ethical challenges and the various demands posed on teachers. Similarly, the publication discusses professor Syrjälä’s other research interests, such as change and narrative research. International voices were introduced into the discussion by including two articles by Leena Syrjälä’s fellow researchers from abroad. In the epilogue, the authors narrate their personal memories and stories about their cooperation with professor Syrjälä.

see all

Tiivistelmä

Tämä teos ilmestyy Oulun yliopiston kasvatustieteen professorin Leena Syrjälän 60-vuotispäivän kunniaksi. Artikkeleiden kirjoittajat ovat Leena Syrjälän työtovereita, tutkijakollegoja, entisiä opiskelijoita ja ystäviä vuosien varrelta. Vuosien ajan professori Syrjälän yksi keskeinen tutkimusalue on ollut opettajatutkimus. Siksi tämä teos keskittyy opettajan ammatin ja työn tematiikkaan, sen eettisiin haasteisiin ja siihen kohdistuviin vaatimuksiin. Samalla artikkeleissa sivutaan myös eräitä professori Syrjälän muita tutkimusintressejä kuten muutosta ja kerronnallista tutkimusta. Kansainvälistä tutkimustietoa tuovat teokseen suomennetut kaksi artikkelia Leena Syrjälän ulkomaisilta tutkijakollegoilta. Kirjan lopussa kirjoittajat kertovat omakohtaisia muistojaan yhteistyöstään professori Syrjälän kanssa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN-E: 1796-2242
ISBN: 978-951-42-8593-6
ISBN Print: 978-951-42-8592-9
Issue: 92
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2007. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.