University of Oulu

Vulnerability signs of mental disorders in adoptees with genetic liability to schizophrenia and their controls measured with Minnesota Multiphasic Personality Inventory

Saved in:
Author: Siira, Virva1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
2Oulu University Hospital, Department of Psychiatry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514286063
Language: English
Published: 2007
Publish Date: 2007-10-30
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic Dissertation to be presented, with the assent of the Faculty of Medicine of the University of Oulu, for public defence in Auditorium 1, Building PT1 of the Department of Psychiatry (Peltolantie 17), on November 9th, 2007, at 12 noon
Reviewer: Docent Tuula Ilonen
Docent Klaus Lehtinen
Description:

Abstract

Both genetic and environmental factors and gene-environment interaction have been found to contribute to the development of schizophrenia. Predisposition may manifest as prodromal vulnerability indicators before the onset of disease.

The aim was to search for vulnerability signs of schizophrenia spectrum disorders, to establish the origin of these signs, and to predict the future mental disorders of adoptees with these signs. The study is a part of the Finnish Adoptive Family Study of Schizophrenia. Genetic vulnerabilty indicators were studied by comparing MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) subscales of high-risk adoptees (HR, biological mother with a diagnosis of schizophrenia spectrum disorder) and low-risk adoptees (LR, biological mother with no diagnosed schizophrenia spectrum disorder) in the sample of all adoptees (n = 182) and in the sample of initially mentally healthy adoptees (n = 136). The later mental health status of the initially mentally healthy adoptees (assessed with DSM-III-R criteria) was predicted by MMPI subscales during the 11-year follow-up. The origins of the vulnerability indicators were investigated by assessing gene-environment interaction using parental Communication Deviance (CD) as a measure of environmental risk (n = 99).

The MMPI subscales Hostility, Hypomania, and Social Maladjustment (these scales indicate emotional unresponsiveness, avolition, decreased energy, and introversion) were found to be vulnerability indicators of schizophrenia spectrum disorders. Social Maladjustment developed under gene-environment interaction when the environmental risk was assessed by CD. Psychopathic Deviate (asociality) was found to be a predictor of any later mental health disorder of the adoptees.

Genetic vulnerability to schizophrenia spectrum disorders, gene-environment interaction and later onset of psychiatric disorders were found to manifest in the adoptees’ MMPI. These results suggest a need to use a combination of multiple methodologies in the screening of at-risk individuals and are useful in the clinical practice of preventive mental health care.

see all

Tiivistelmä

Skitsofreniaan sairastumisessa keskeisiä ovat perintö- ja ympäristötekijät sekä näiden yhdysvaikutus. Skitsofrenia kehittyy siten, että jo ennen sairauden puhkeamista on olemassa alttiutta ilmentäviä, sairautta ennakoivia prodromaali piirteitä.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä skitsofreniaspektrin häiriöihin sairastumiseen liittyviä haavoittuvuutta ilmentäviä merkkejä, selvittää kuinka nämä kehittyvät ja ennustaa niillä adoptiolasten myöhempiä mielenterveydenhäiriöitä. Tutkimus on osa suomalaista adoptiolapsiperhetutkimusta. Perinnöllistä haavoittuvuuden ilmenemistä tutkittiin vertailemalla riskiadoptiolasten (biologisella äidillä oli skitsofreniaspektrin häiriö) ja heidän verrokkiensa (biologisella äidillä ei ollut skitsofreniaspektrin häiriötä) MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) testin osa-asteikkoja kaikkien adoptiolasten ryhmässä (n = 182) ja tutkimuksen aloitusvaiheessa psyykkisesti terveiden adoptiolasten ryhmässä (n = 136). Tutkimuksen aloitusvaiheessa psyykkisesti terveiden adoptiolasten MMPI testin osa-asteikoilla ennustettiin 11 vuoden seurannassa heidän DSM-III-R kriteerein arvioitua mielenterveyttään. Perimän ja perheympäristön (adoptiovanhempien kommunikaatiohäiriöt) yhdysvaikutuksella pyrittiin selittämään haavoittuvuutta ilmentävien piirteiden syntyä (n = 99).

MMPI testin osa-asteikot Hostility, Hypomania ja osittain myös Social Maladjustment (astekot ilmentävät emotionaalisen vastavuoroisuuden puutetta, tahdottomuutta, energian puutetta ja sosiaalista vetäytyneisyyttä) osoittivat perinnöllistä haavoittuvuutta skitsofreniaspektrin häiriöihin. Social Maladjustment kehittyi perinnöllisen riskin ja adoptiovanhempien poikkeavan kommunikaation yhdysvaikutuksen seurauksena. Psychopathic Deviate (asosiaalinen käyttäytyminen) ennusti adoptiolasten myöhempää sairastumista mihin tahansa mielenterveydenhäiriöön.

Perinnöllinen alttius skitsofreniaspektrin häiriöihin, perintö- ja ympäristötekijöiden yhdysvaikutus sekä myöhempi sairastuminen mielenterveyden häiriöihin ilmenivät MMPI testin tuloksissa. Tuloksia voidaan käytää hyväksi mielenterveydenhäiriöiden ennaltaehkäisyssä.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN-E: 1796-2234
ISBN: 978-951-42-8606-3
ISBN Print: 978-951-42-8605-6
Issue: 948
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2007. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.