University of Oulu

Neurologian kehitysvaiheita Oulussa ja Pohjois-Suomessa

Saved in:
Author: Hokkanen, Eero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Neurology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514286315
Language: Finnish
Published: 2007
Publish Date: 2007-12-20
Description:

Abstract

The paper describes the development of neurology as a newly established discipline at the medical faculty of the Oulu University and the early years and broadening of neurological hospital care in the northern half of Finland. The period under observation is the years from 1948 to 1990.

The first hospital wards especially for neurological patients at the main hospital of the Oulu mental care district were opened in Oulu during the early 1950's and continued operating until 1991.

The new head of the hospital from 1949 onwards considered neurology to be an important part of the biologically oriented neuropsychiatric working principle. Two neurological wards were opened, laboratory and other facilities for examinations needed were arranged.

The first professor of neuropsychiatry of the Oulu University was in 1965 authorized by the special state committee for the specialities in medicine to train young physicians in neurology as well as in psychiatry. During the years 1965–1969 three neurologists were trained in this way, they all started successful scientific work and also completed their doctoral thesis.

In 1969 the discipline of neurology and the hospital work connected to it started at the Oulu University. The paper describes the basic teaching in neurology for the medical students, the specialist training both in neurology and in clinical neurophysiology for the young physicians, and the scientific postgraduate training. Continuing education courses for specialists in neurology working in the northern half of Finland were also arranged regularly and they are described here. The research and the scientific activities are outlined, including the most important connections to the international scientific community.

By the year 1990, 31 specialists in neurology and six specialists in clinical neurophysiology were trained at the department. During this period, 22 young physicians received scientific postgraduate training at the department and finished successfully their doctoral thesis. The staff index at the end of this paper includes a list of names and the years of attendance of the qualified specialists and doctors of medical sciences. The main indications of hospital services in neurology and clinical neurophysiology are also presented.

The paper describes the starting histories, development and growth of neurological units within the four other central hospitals of the northern Finland, all belonging to the larger area of responsibility of the Oulu University Teaching Hospital. Units of neurology of these central hospitals, lead by neurologists as the chief physician, were started in Kajaani in 1976, in Rovaniemi in 1977, in Kemi in 1980 and in Kokkola in 1982.

see all

Tiivistelmä

Esitetään Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan neurologian oppialan alkuvuosia ja toiminnan muotoutumista sekä neurologisen sairaanhoidon kehitysvaiheita Oulussa ja Pohjois-Suomen alueella, tarkastelukautena vuodet 1948–1990.

Oulun keskusmielisairaalassa alkoi kaksi neurologista osastoa toimia aivan 1950-luvun alussa, ja toiminta jatkui vuoteen 1991 asti. Hermo- ja mielitautien yhteinen erikoisala jaettiin Suomessa 1961 kahdeksi itsenäiseksi erikoisalaksi, neurologiaksi ja psykiatriaksi, mutta yliopistollinen oppiala oli vielä entinen Oulun ensimmäisen hermo- ja mielitautiopin professorin astuessa hoitamaan virkaansa 1965. Neurologian uuden professorinviran myötä 1969 neurologia alkoi toimia itsenäisenä alana.

Oulun keskusmielisairaalassa kehitettiin vuodesta 1949 alkaen neurologista potilastutkimusta ja hoitoa osana biologiseen psykiatriaan suuntautunutta neuropsykiatrista toimintamallia. Kun neurologia oli 1961 erotettu psykiatriasta omaksi erikoisalakseen, hyväksyi erikoislääkärikoulutusta Suomessa valvova Spesialiteettineuvottelukunta täällä keskusmielisairaalassa saatavan koulutuksen täydeksi erikoislääkärikoulutukseksi myös neurologian osalta. Sairaalassa jatkettiin kuitenkin neuropsykiatrian toimintalinjaa, eikä Oulussa varsinaisesti koulutettu neurologian erikoislääkäreitä.

Yliopistollisessa hermo- ja mielitautien klinikassa käynnistettiin 1965 opetus ja tutkimustyö mielitautien/psykiatrian ohella myös hermotautien/neurologian alalla. Vuosien 1965–1969 aikana valmistui kolme neurologian erikoislääkäriä, ja kaikille heille aikanaan myös alansa akateemiset väitöskirjat.

Oulun yliopiston neurologian oppiala ja siihen liittyvä sairaalatoiminta käynnistyi 1969. Oulun keskusmielisairaalasta vuokrattiin tilat ja hoitohenkilöstö kliinistä toimintaa varten, kunnes Oulun yliopistollisen keskussairaalan tilat valmistuivat 1974. Lääketieteen opiskelijoille annettava perusopetus, erikoislääkäritutkintoon neurologiassa ja kliinisessä neurofysiologiassa johtava jatkokoulutus ja tieteellinen jatkokoulutus sekä erikoislääkäreille kohdennettu säännöllinen täydennyskoulutus on kuvattu, samoin tieteellinen toiminta ja kansainväliset yhteydet.

Kuvattavana aikana koulutettiin Neurologian klinikassa 31 neurologian erikoislääkäriä ja kuusi kliinisen neurofysiologian erikoislääkäriä. Väitöskirjoja valmistui yliopiston hermo- ja mielitautien klinikan kaudella kaksi ja neurologian klinikan kaudella 20. Sairaanhoitotoiminnan kehittymistä ja laajenemista kuvataan käymällä läpi henkilöstön määrän kasvua ja tärkeimpiä suoritelukuja.

Oulun yliopistosairaalan erityisvastuualueen muiden keskussairaaloiden ylilääkärijohtoiset neurologiset yksiköt käynnistyivät Kainuun keskussairaalassa 1976, Lapin keskussairaalassa 1977, Kemin/Länsi-Pohjan keskussairaalassa 1980 ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa 1982. Kunkin syntyvaiheet, toiminnan luonne ja sen laajeneminen, henkilöstömitoitukset sekä tärkeimmät suoriteluvut esitetään. Pyrkimyksenä on ollut hyvin toimivan yhteistyön kehittäminen Pohjois-Suomen neurologisten toimintayksiköiden kesken, ja käytettyjä toimintamalleja tavoitteen saavuttamiseksi on kuvattu.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN-E: 1796-2234
ISBN: 978-951-42-8631-5
ISBN Print: 978-951-42-8630-8
Issue: 952
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2007. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.