University of Oulu

Towards modelling of human relationships : nonlinear dynamical systems in relationships

Saved in:
Author: Safarov, Ildar1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Kajaani Department of Teacher Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514291425
Language: English
Published: 2009
Publish Date: 2009-08-11
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Education of the University of Oulu for public defence in Eero Sipilän sali (Seminaarinkatu 2, Kajaani), on 20 August 2009, at 12 noon
Reviewer: Professor Alexander Poddiakov
Professor Wolfgang Tschacher
Description:

Abstract

This study fills an urgent need for qualitative analyses of relationships resulting in human change. It is a result of sixteen years of independent study by the author. It combines postgraduate study of nonlinear methodology, applied research of children’s pretend play, experience in educational psychology and Gestalt-counselling, as well as the practical training of graduate students at the Karelian State Pedagogical University (Petrozavodsk, Russia), and the Kajaani Department of Teacher Education (Kajaani, Finland).

In this thesis, an attempt is made to reveal the fundamental reality of relationships between human beings. Using theories of helping relationships and data from developmental psychology, a qualitative nonlinear dynamical model of human relationships is elaborated. The scientific findings of Kurt Lewin and the Gestalt-therapy theory are widely used. To illustrate the explanatory potential of the proposed relationship model and the possibility of qualitative analyses, children’s pretend play is analyzed.

In the first chapter, the basic connectedness between humans is studied. The author is focused on theories of relationships and their application to the organizing of relationships’ flow. The second chapter is devoted to detailed analyses of dynamic features of these theories and Kurt Lewin’s conception of tension system. The ontological philosophy of relationships is briefly reviewed. This helps to formulate the main problem of the research – how is a nonlinear phenomenological model of human relationships possible? In the third chapter, a new nonlinear dynamic model of human relationships is elaborated. Several conceptions from Lewin’s dynamic psychology and Gestalt-therapy are further developed in the model. A number of examples are analyzed. Video-data on children’s pretend play is analyzed in the fourth chapter. In the subsequent discussions some advantages and shortcomings of the suggested dynamic nonlinear model are examined.

see all

Tiivistelmä

Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen miten inhimilliset suhteet voivat johtaa laadullisiin muutoksiin. Työssä paneudutaan ihmisten välisten suhteiden psykologisiin perusteisiin. Siinä kehitellään ihmisten välisten suhteiden ei-lineaarinen dynaaminen malli käyttäen kehityspsykologian ja auttamissuhteiden teorioita. Analyysi pohjautuu Kurt Lewinin ja hahmoterapian teoreettisiin oivalluksiin. Kehitellyn mallin selitysvoiman ja laadullisen analyysin mahdollisuuksien osoittamiseksi mallia sovelletaan lasten juonellisen roolileikin erittelyyn.

Ensimmäisessä luvussa pohditaan esimerkkien avulla ihmisten välisten kontaktien perusluonnetta. Erityisesti keskitytään suhteiden teorioihin ja niiden sovelluksiin suhteiden jatkumon rakentamiseksi. Toinen luku paneutuu näiden teorioiden kuvaamien suhteiden dynaamisten piirteiden yksityiskohtaiseen tarkasteluun ja Kurt Lewinin ”tension system” käsitteeseen. Siinä esitellään myöskin lyhyesti suhteiden yksilökehityksen filosofiaa. Tältä pohjalta muotoillaan tutkimuksen pääongelma: Kuinka inhimillisten suhteiden ei-lineaarinen fenomenologinen malli on mahdollinen? Kolmannessa luvussa kehitellään uusi ei-lineaarinen inhimillisten suhteiden malli. Mallissa on kehitelty ja annettu uusi tulkinta useille Lewinin dynaamisen psykologian ja hahmoterapian käsitteille. Kehittelyä on tuettu käytännön esimerkein. Neljännessä luvussa on analysoitu lasten juonellisen roolileikin videotallenteita mallia käyttäen. Pohdinta tuo esille joitakin uuden mallin etuja ja jatkokehittelyn tarpeita.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN-E: 1796-2242
ISBN: 978-951-42-9142-5
ISBN Print: 978-951-42-9141-8
Issue: 104
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2009. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.