University of Oulu

CHISU: Kiinan markkinoille suunnatun kansainvälistymisprosessin rakentaminen – loppuraportti

Saved in:
Author: Muhos, Matti1; Kess, Pekka1; Wang, Lingyun1;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514294198
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2011
Publish Date: 2011-04-12
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkimusraportti kuvaa vuosina 2009–2010 toteutetun CHISU projektin toiminnan tulokset. CHISU -hankkeen päätavoitteena oli kartoittaa kansainvälistymisprosessiin liittyvät kriittiset kehittämiskohdat ja etsiä ne askeleet joiden avulla Oulun alueen yritykset voivat kehittyä kansainvälistymisen polulla ja hyötyä Kiinan markkinoista.

Hankkeen keskeisinä tehtävinä selvitettiin yritysten kansainvälistymisprosessin kriittiset kehittämiskohteet, analysoitiin Kiinan liiketoimintaympäristön tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia, kartoitettiin Kiinan markkinoille suuntautuvien pkyritysten tyypilliset kansainvälistymisprosessit ja analysoitiin kansainvälistymisen parhaita käytänteitä. Hankkeen aikana toteutettiin useita erillistä tutkimusosiota mukaan lukien tapaustutkimuksia, kyselytutkimuksia, ja markkinaselvityksiä. CHISU organisoi kolme yhteyksien luomiseen ja liiketoiminnan edistämiseen keskittyvää matkaa Kiinaan ja Taiwaniin, joihin osallistui useita Pohjois-Suomalaisia pk-yrityksiä. Näihin matkoihin liittyen kustannettiin Oulun seudun yrityselämää esittelevän käsikirjan Kiinan kielellä. CHISU organisoi lisäksi valmentavia kulttuuri ja kielikoulutuksia Oulun seudun yrityksille. Hanke kutsui koolle neljä kansallista seminaaria ja osallistui aihetta käsitteleviin seminaareihin.

CHISU -hankkeen aikana kartoitettiin kansainvälistymisprosessiin liittyvät kriittiset kehittämiskohdat ja kuvattiin ne askeleet joiden avulla Oulun alueen yritykset voivat kehittyä kansainvälistymisen polulla ja hyötyä Kiinan markkinoista. Hankkeen tuloksena syntyi yli kaksikymmentä julkaisua pitäen sisällään refereoituja tieteellisiä artikkeleita ja konferenssijulkaisuja, tutkimusraportteja, diplomitöitä, kandidaatintöitä ja erikoistöitä. Hanke organisoi useita seminaareja ja koulutuksia. Kiinaan suuntautuvan liiketoiminnan edistämisen kannalta merkittävin tulos on hankkeen aikana luotu pk-yritysten kansainvälistymistä tukeva toimintamalli — keskeinen tulos on myös hankkeen aikana luotu yhteistyöverkosto ja siihen liittyvä EU-PIC yhteistyösopimus. Tuloksena syntynyttä toimintamallia ja yhteistyöverkostoa hyödyntäen on mahdollista saada aikaan kestäviä tuloksia myös jatkossa.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja
ISSN: 1459-2428
ISSN-L: 1459-2428
ISBN: 978-951-42-9419-8
Issue: 5
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2011. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.