University of Oulu

Ensimmäisen vuoden opintoprosessien sisäisen auditoinnin 2011 raportti

Saved in:
Author: Sarenius, Vesa-Matti; Savilampi, Jukka; Tenhula, Tytti
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514295591
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2011
Publish Date: 2011-09-27
Description:

Johdanto

Oulun yliopiston koulutusneuvosto päätti 16.2.2011 kokouksessaan suorittaa sisäisen auditoinnin ensimmäisen vuoden opintoprosesseista. Auditointi on osa Oulun yliopiston laatujärjestelmään kuuluvaa toiminnan arviointia. Auditoinnin tarkoitus oli löytää parhaita käytäntöjä ja saada tilastollisten indikaattorien lisäksi tarkempaa tietoa ensimmäisen opintovuoden prosesseista.

Ensimmäisen vuoden opintoprosessit valittiin auditoinnin kohteeksi siksi, että niiden tärkeys on huomattu Oulun yliopistossa. Ensimmäisen opintovuoden merkitys näkyy tilastoissa, ne opiskelijat, jotka suorittavat ensimmäisenä vuotenaan yli 45 opintopistettä valmistuvat kaikkein todennäköisimmin ja lisäksi mitä enemmän opiskelija suorittaa ensimmäisenä vuotenaan opintoja sitä nopeammin hän valmistuu.

Tiedossa on ollut, että useat yliopiston koulutusohjelmat hoitavat opintojen suunnittelun ja toteutuksen alkuvaihetta myöten mallikkaasti. Yksi auditoinnin lähtökohdista on ollut todentaa tämä fakta ja myös etsiä hyviä käytäntöjä, joiden vuoksi jotkin koulutusohjelmat menestyvät hyvin, saavat hyvää palautetta toiminnastaan ja onnistuvat vuosi toisensa jälkeen innostamaan suuren joukon opiskelijoita jatkamaan opintojaan mallikkaasti.

Opiskelijapalautteesta ja opiskelijoiden kanssa käydyistä keskusteluista on käynyt ilmi, että opiskelijoilla on aito halu onnistua opinnoissaan hyvin. Opinnoissa onnistuminen vaatii kuitenkin mielekkään ja hyvin suunnitellun koulutuksen sekä opettajien ja muun henkilökunnan tuen ja ohjauksen. Siksi auditoinnissa tarkasteltiin myös alkuvaiheen ohjauskäytäntöjä ja tukitoimia sekä opintojen kehittämistä.

Auditoinnin tuloksia käytetään koulutusten ja koko yliopiston toiminnan suunnitteluun. Yliopistotason osuudessa on käsitelty yliopistoa kokonaisuudessaan. Siinä olevat suositukset havainnot on tarkoitettu erityisesti yliopistotason päättävien elimien käsiteltäviksi. Koulutusohjelmatason suositukset on puolestaan tarkoitettu koulutusohjelmille, laitoksille, yksiköille ja tiedekunnille lähtökohdiksi koulutusohjelmien suunnitteluun ja kehittämiseen. Koulutusohjelmissa kannattaa myös tutustua toisten koulutusohjelmien tuloksiin, koska niistä on mahdollista löytää siirtokelpoisia hyviä käytäntöjä ja kenties ongelmia, joita kannattaa välttää.

Auditoinnin tulokset osoittavat, että Oulun yliopistossa on paljon koulutusohjelmia, joissa opintojen alkuvaiheen prosessit on hoidettu erinomaisesti. Kun näitä koulutusohjelmia verrataan auditoinnissa kerättyihin tilastoihin, huomataan, että samat koulutusohjelmat ovat lähes poikkeuksetta parhaiten menestyviä. Tulokset osoittavat myös, että joissain koulutusohjelmissa tulee vielä tehdä töitä opintojen alkuvaiheen prosessin eteen.

Koulutusneuvosto päätti jakaa auditoinnin tulosten perusteella strategista tulosrahoitusta erinomaisesti hoidetusta alkuvaiheen opintoprosessista neljälle koulutusohjelmalle, kullekin 30 000 euroa. Palkitut koulutusohjelmat olivat hammaslääketieteen, logopedian, lääketieteen ja maantieteen koulutusohjelmat.

Oulussa 18.9.2011

Vesa-Matti Sarenius

Sisäisen auditoinnin johtaja

see all

ISBN: 978-951-42-9559-1
ISBN Print: 978-951-42-9558-4
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 516 Educational sciences
Copyright information: © University of Oulu, 2011. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.