University of Oulu

Asiantuntijaksi kasvun tukeminen korkeakoulussa : ajatuksia urasta, asiantuntijuudesta ja opiskelun etenemisestä

Saved in:
Author: Kaisto, Jenni; Liimatainen, Jaana O. (ed.)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514296246
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2011
Publish Date: 2011-11-22
Description:

Tämän kirjan tarkoituksena on herättää ajatuksia asiantuntijuudesta ja asiantuntijaksi kasvun tukemisesta korkeakoulussa. Halusimme pohtia pitemmälle Valmis tutkinto työelämävalttina (Valtti) -projektin kehittämistyön aikana nousseita ajatuksia. Ajatukset ovat muotoutuneet muun muassa ryhmäohjauksessa ja yksilöohjauksessa sekä opintojen viivästymistä ja ohjausta kartoittavan selvitystyön aikana (Liimatainen ym. 2011), ja ne liittyvät etenkin uraan ja urasuunnitteluun, opiskelijan ammatilliseen identiteettiin ja opintojen etenemisen tukemiseen. Näistä ajatuksista syntyi tämä kirja: ”Asiantuntijaksi kasvun tukeminen korkeakoulussa”.

Kirjan ensimmäisessä osiossa pohditaan uraa ja asiantuntijuutta, sitä millaiseen kasvamiseen opiskelijoita tulisi tukea. Ensimmäisessä ja kolmannessa artikkelissa Krista Anttila pohtii, kuinka opiskelija kasvaa asiantuntijaksi korkeakoulutuksessa kehittämällä omaa uraidentiteettiään sekä asiantuntijuuttaan. Toisessa artikkelissa Jaana O. Liimatainen kuvaa uusia sukupolvia ja uusia urakäsitteitä, jotka on otettava huomioon pohdittaessa uraidentiteettiä, asiantuntijuutta sekä ohjausta ja sen kehittämistä.

Toisessa osiossa ovat esillä opintojen viivästymisen ja ohjauksen kysymykset. Rovaniemen ammattikorkeakoulun Valtti-harjoittelija Elina Holm tuo esiin opiskelijan näkökulman korkeakoulun opintojen ohjaukseen. Riitta Aikkola tarkastelee artikkelissaan opintojen viivästymistä Vaasan ammattikorkeakoulussa ja ehdottaa, kuinka opintojen etenemisen seurannalla voidaan viivästyneet tai viivästymisvaarassa olevat opiskelijat saada ajoissa kiinni ja ohjauksen pariin.

Kolmannessa osiossa kuvataan ryhmäohjausmenetelmiä, joiden avulla opiskelijoita voidaan tukea asiantuntijaksi kasvussa. Otetta opintoihin -ryhmämalli ja sen koulutus -artikkelissa Jaana O. Liimatainen ja Pauliina Keskinarkaus kuvaavat yhden ryhmämallin, jonka avulla voidaan viivästyneet tai viivästymisvaarassa olevat opiskelijat saada takaisin opintojen pariin. Samassa artikkelissa kuvataan kyseisen ryhmämallin koulutukseen rakennettu malli. Vertaisten ehdoilla -artikkelissa Susanna Saarinen, Susanna Martikkala, ja Maria Andersen pohtivat ohjaajan roolia opiskelijaryhmän ohjaamisessa ja tuovat esiin kahden ohjaajan yhteistyön hedelmällisyyden ohjaustyössä.

Tämä kirja ja muut projektin tulokset sekä projektista saamamme kokemukset korostavat opiskelijoiden uraohjauksen tarvetta ja orkeakouluopintojen työelämävastaavuuden kehittämistä (esim. Liimatainen ym. 2011, Kaisto 2011). Uraohjauksessa opiskelijat saavat tietoa olemassa olevista työmarkkinoista, voivat paremmin tunnistaa vahvuuksiaan ja osaamistaan sekä ymmärtää työn hakemisen keskeisiä periaatteita. Eli kasvaa asiantuntijaksi. Kasvun tukemiseksi ohjaajien on ymmärrettävä niin viivästymisen syitä kuin opintojen etenemisen polkuja. Ohjaajilla tulee olla myös ymmärrystä nykyisen opiskelijasukupolven ominaispiirteistä sekä työelämästä, johon opiskelijamme valmistuttuaan siirtyvät. Toivottavasti kirjamme artikkelit synnyttävät tähän tematiikkaan liittyviä ajatuksia.

see all

ISBN: 978-951-42-9624-6
ISBN Print: 978-951-42-9623-9
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 516 Educational sciences
515 Psychology
520 Other social sciences
Copyright information: © University of Oulu, 2011. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.