University of Oulu

Methods and systems for vision-based proactive applications

Saved in:
Author: Huttunen, Sami1,2
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Computer Science and Engineering
2University of Oulu, Infotech Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 13.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514296536
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2011
Publish Date: 2011-11-22
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Technology of the University of Oulu for public defence in Auditorium TS101, Linnanmaa, on 2 December 2011, at 12 noon
Tutor: Professor Janne Heikkilä
Reviewer: Doctor Markus Koskela
Professor Carlo Regazzoni
Description:

Abstract

Human-computer interaction (HCI) is an integral part of modern society. Since the number of technical devices around us is increasing, the way of interacting is changing as well. The systems of the future should be proactive, so that they can adapt and adjust to people’s movements and actions without requiring any conscious control. Visual information plays a vital role in this kind of implicit human-computer interaction due to its expressiveness. It is therefore obvious that cameras equipped with computing power and computer vision techniques provide an unobtrusive way of analyzing human intentions. Despite its many advantages, use of computer vision is not always straightforward. Typically, every application sets specific requirements for the methods that can be applied. Given these motivations, this thesis aims to develop new vision-based methods and systems that can be utilized in proactive applications.

As a case study, the thesis covers two different proactive computer vision applications. Firstly, an automated system that takes care of both the selection and switching of the video source in a distance education situation is presented. The system is further extended with a pan-tilt-zoom camera system that is designed to track the teacher when s/he walks at the front of the classroom. The second proactive application is targeted at mobile devices. The system presented recognizes landscape scenes which can be utilized in automatic shooting mode selection.

Distributed smart cameras have been an active area of research in recent years, and they play an important role in many applications. Most of the research has focused on either the computer vision algorithms or on a specific implementation. There has been less activity on building generic frameworks which allow different algorithms, sensors and distribution methods to be used. In this field, the thesis presents an open and expendable framework for development of distributed sensor networks with an emphasis on peer-to-peer networking.

From the methodological point of view, the thesis makes its contribution to the field of multi-object tracking. The method presented utilizes soft assignment to associate the measurements to the objects tracked. In addition, the thesis also presents two different ways of extracting location measurements from images. As a result, the method proposed provides location and trajectories of multiple objects which can be utilized in proactive applications.

see all

Tiivistelmä

Ihmisen ja eri laitteiden välisellä vuorovaikutuksella on keskeinen osa nyky-yhteiskunnassa. Teknisten laitteiden lisääntymisen myötä vuorovaikutustavat ovat myös muuttumassa. Tulevaisuuden järjestelmien tulisi olla proaktiivisia, jotta ne voisivat sopeutua ihmisten liikkeisiin ja toimintoihin ilman tietoista ohjausta. Ilmaisuvoimansa ansiosta visuaalisella tiedolla on keskeinen rooli tällaisessa epäsuorassa ihminen-tietokone –vuorovaikutuksessa. Tämän vuoksi on selvää, että kamerat yhdessä laskentaresurssien ja konenäkömenetelmien kanssa tarjoavat huomaamattoman tavan ihmisten toiminnan analysointiin. Lukuisista eduistaan huolimatta konenäön soveltaminen ei ole aina suoraviivaista. Yleensä jokainen sovellus asettaa erikoisvaatimuksia käytettäville menetelmille. Tästä syystä väitöskirjassa on päämääränä kehittää uusia kuvatietoon perustuvia menetelmiä ja järjestelmiä, joita voidaan hyödyntää proaktiivisissa sovelluksissa.

Tässä väitöskirjassa esitellään kaksi proaktiivista sovellusta, jotka molemmat hyödyntävät tietokonenäköä. Ensimmäinen sovellus on etäopetusjärjestelmä, joka valitsee ja vaihtaa kuvalähteen automaattisesti. Järjestelmään esitellään myös ohjattavaan kameraan perustava laajennus, jonka avulla opettajaa voidaan seurata hänen liikkuessaan eri puolilla luokkahuonetta. Toinen proaktiivisen tekniikan sovellus on tarkoitettu mobiililaitteisiin. Kehitetty järjestelmä kykenee tunnistamaan maisemakuvat, jolloin kameran kuvaustila voidaan asettaa automaattisesti.

Monissa sovelluksissa on tarpeen käyttää useampia kameroita. Tämän seurauksena eri puolille ympäristöä sijoitettavat älykkäät kamerat ovat olleet viime vuosina erityisen kiinnostuksen kohteena. Suurin osa kehityksestä on kuitenkin keskittynyt lähinnä eri konenäköalgoritmeihin tai yksittäisiin sovelluksiin. Sen sijaan panostukset yleisiin ja helposti laajennettaviin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat erilaisten menetelmien, sensoreiden ja tiedonvälityskanavien käyttämisen, ovat olleet vähäisempiä. Tilanteen parantamiseksi väitöskirjassa esitellään hajautettujen sensoriverkkojen kehitykseen tarkoitettu avoin ja laajennettavissa oleva ohjelmistorunko.

Menetelmien osalta tässä väitöskirjassa keskitytään useiden kohteiden seurantaan. Kehitetty seurantamenetelmä yhdistää saadut paikkamittaukset seurattaviin kohteisiin siten, että jokaiselle mittaukselle lasketaan todennäköisyys, jolla se kuuluu jokaiseen yksittäiseen seurattavaan kohteeseen. Seurantaongelman lisäksi työssä esitellään kaksi erilaista tapaa, joilla kohteiden paikka kuvassa voidaan määrittää. Esiteltyä kokonaisuutta voidaan hyödyntää proaktiivisissa sovelluksissa, jotka tarvitsevat usean kohteen paikkatiedon tai kohteiden kulkeman reitin.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-951-42-9653-6
ISBN Print: 978-951-42-9652-9
Issue: 401
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2011. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.