University of Oulu

A qualification tool for component package feasibility in infrastructure products

Saved in:
Author: Rahko, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Electrical Engineering, Microelectronics and Material Physics laboratories
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514296819
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2011
Publish Date: 2011-12-02
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Technology of the University of Oulu for public defence in Auditorium L2, Linnanmaa, on 9 December 2011, at 12 noon
Tutor: Professor Heli Jantunen
Doctor Olli Salmela
Reviewer: Doctor Kari Rönkä
Professor Mervi Paulasto-Kröckel
Description:

Abstract

The target of this dissertation is to propose a new qualification tool (QT) for component package (CP) feasibility qualification in telecommunication infrastructure products. The primary reason for the introduction of the QT is the Electrical and Electronic Equipment (EEE) manufacturers’ continuing development of new products with tighter product requirements, e.g. compact size, environmental friendliness and cost-efficiency. CP’s need to match these requirements and thus they need to be developed further and qualified/re-qualified continuously. This qualification process with the new component package needs to be done in as early phase as possible, enabling EEE manufacturers to implement component packages into use with minimal risk. Qualification of a CP to match with these requirements is usually done with the qualification expert’s possessed know-how. However, this process takes a lot of time as all the possible data must be collected or even created. Thus a new method needs to be introduced for early phase qualification.

The QT proposed here contains eight qualification sub-areas for feasibility qualification of the CP and it uses three qualification principles. Including all these sub-areas to the feasibility qualification clearly enables more reliable and trustworthy conclusions. The QT is required as an assisting qualification tool for specialists and as a preliminary qualification tool, e.g. for hardware (HW) designers or component engineers. It could be used also as a requirement communication tool between customers and component package manufacturers.

After the QT’s sub-areas and functionality were developed, functionality and approval limits were set-up with 44 different widely used commercial CPs. This historical data is recorded for future use in its own database. The QT is a unique tool as there are no competing open-source tools available in the market that can be tailored to match with the user’s own requirements.

see all

Tiivistelmä

Työn tarkoituksena oli esittää uusi kvalifiointityökalu (QT) infrastruktuurituotteiden komponenttikoteloiden käytettävyyden arviointiin. Laitevalmistajien kehittäessä uusia pienempiä, ympäristöystävällisempiä ja kustannustehokkaampia laitteita asettavat he samalla vastaavia vaatimuksia myös komponenttikoteloille. Vastaavasti komponenttien valmistajat joutuvat kehittämään komponentteja ottamalla käyttöön uusia materiaaleja ja kotelorakenteita ja kvalifioimaan niiden ominaisuuksia asiakkaiden vaatimuksien mukaisesti. Laitevalmistajien riski uusien komponenttikoteloiden käyttöönotossa pystytään minimoimaan, kun komponenttikoteloiden kvalifiointi tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kvalifioinnit tehdään yleensä kvalifiointiasiantuntijoiden tietotaidon perusteella. Tämä prosessi on kuitenkin perinteisesti hidas, joten nopeammalle arviointimenetelmälle on selkeä tarve.

Työssä kehitettyyn kvalifiointityökaluun määritettiin kahdeksan arviointialuetta. Lisäksi sitä voidaan käyttää kolmella eri kvalifiontiperiaatteella. Näiden arviointialueiden huomioiminen kvalifiointiprosessin aikana parantaa selkeästi tuloksen luotettavuutta ja todenmukaisuutta. Työkalu on määritetty siten, että sitä voivat käyttää asiantuntijat avustavana kvalifiointityökaluna sekä suunnittelijat / komponentti-insinöörit alustavana kvalifiointityökaluna. Lisäksi sitä voidaan myös käyttää asiakasvaatimusten määrityksessä ja tiedonvälityksessä asiakkaan ja toimittajan välillä.

QT:n kvalifiointialueiden määrittelyn ja toiminnallisuuden rakentamisen jälkeen, hyväksyntäkriteerit tutkittiin ja arvioitiin käyttäen 44 erilaista kaupallista komponenttikoteloa työkalun lopullisen hienosäädön tekemiseksi. Koska kvalifioinnin tiedot tallennetaan QT:n tietokantaan, pystyy laitevalmistajat hyödyntämään aikaisemmat historiatiedot tulevissa kvalifioinneissa. QT on ennen näkemätön työkalu, sillä markkinoilla ei ole vastaavia avoimen lähdekoodin kvalifiointityökaluja tarjolla, jota voidaan räätälöidä asiakkaan omien tarpeiden mukaisesti.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-951-42-9681-9
ISBN Print: 978-951-42-9680-2
Issue: 407
Subjects:
QT
Copyright information: © University of Oulu, 2011. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.