University of Oulu

Enhancing innovative activities and tools for the manufacturing industry: illustrative and participative trials within work system cases

Saved in:
Author: Rajala, Hanna-Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514296833
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2011
Publish Date: 2011-11-22
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Technology of the University of Oulu for public defence in Auditorium TS128, Linnanmaa, on 2 December 2011, at 12 noon
Tutor: Professor Seppo Väyrynen
Reviewer: Doctor Ursula Hyrkkänen
Doctor Markku Aaltonen
Description:

Abstract

There has been little improvement over the last few decades in the annual accident rate in workplaces within manufacturing industries. Viable innovative methods in small and medium sized enterprises (SMEs) in the manufacturing industry are need for developing more effective ways to enhance the understanding of safety. Therefore, enterprises need new illustrative and participative trials to boost their ongoing and incomplete work.

Research in to the significance of design science (DS) as a framework for enhancing health and safety issues has provided new views. One reason is most likely the macro-ergonomic comprehensive approach, however, DS is comprehensive and thus the results do not usually correlate with practical occasions. In addition to DS the work system objectives have to consider and be able to reveal the significance of health and safety issues.

In this study, a work system is utilised for trialling illustrative and participative activities along with the necessary tools for supporting quality and well-being at work. In these cases, DS was used as the main guideline. This study also highlights innovation for introducing something new that can improve performance.

The results of this study showed that the DS approach is applicable when developing a work system in SMEs. The innovative unification of the existing illustrative and participative methods produces new practical views for achieving improved performances. It was also shown that DS presents a new approach for modelling the development of innovations in relation to health and safety issues.

see all

Tiivistelmä

Työtapaturmien vuosittaiset lukumäärät ovat parantuneet vain vähän viime vuosikymmenten aikana. Tarvitaan käyttökelpoisia innovatiivisia menetelmiä valmistavassa teollisuudessa, jotta pystytään kehittämään enemmän tehokkaita keinoja turvallisuuden ymmärtämisen parantamiseksi. Siksi yritykset tarvitsevat uusia havainnollistavia ja osallistuvia kokeiluja tehostaakseen meneillään olevaa ja vaillinaista työtä.

Suunnittelutieteen tutkiminen turvallisuuden ja terveellisyyden viitekehyksessä on antanut uusia näkemyksiä. Yksi syy on ehkä makroergonominen kokonaisvaltainen lähestymistapa. Kuitenkin suunnittelutiede on kokonaisvaltaista ja tulokset eivät ole välttämättä käytännön tilanteisiin sovellettavia. Suunnittelutieteen lisäksi työsysteemin objektit tuottavat tärkeitä näkemyksiä turvallisuus- ja terveellisyysasioihin.

Tässä tutkimuksessa työsysteemiä hyödynnettiin havainnollistavien ja osallistuvien toimintojen ja työkalujen kokeiluun, jossa tuettiin yritysten toiminnan laatua ja työhyvinvointia. Näissä tapauksissa suunnittelutiedettä hyödynnettiin lähestymistapana. Tämä tutkimus korostaa lisäksi innovaatiota, jolla tuotetaan uutta parempaan suoriutumiseen.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että suunnittelutiede on sopiva lähestymistapa pienten ja keskisuurten yritysten työsysteemin kehittämiseen. Olemassa olevien havainnollistavien ja osallistuvien menetelmien innovatiivinen yhdistäminen tuottaa uusia käyttökelpoisia näkökulmia paremman suoriutumisen saavuttamiseksi. Tutkimuksessa osoitettiin myös, että suunnittelutiede tarjoaa uuden näkökulman turvallisuuden ja terveellisyyden innovaatioiden kehittämisen mallintamiseen.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-951-42-9683-3
ISBN Print: 978-951-42-9682-6
Issue: 408
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2011. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.