University of Oulu

Change process towards ICT supported teaching and learning

Saved in:
Author: Liukkunen, Kari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514297250
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2011
Publish Date: 2011-11-30
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Science of the University of Oulu for public defence in OP-Pohjola-sali (Auditorium L6), Linnanmaa, on 10 December 2011, at 12 noon
Tutor: Professor Markku Oivo
Doctor Jouni Markkula
Reviewer: Professor Günther Ruhe
Associate Professor Filippo Lanubile
Description:

Abstract

Technological advancement in the field of information-and-communication technologies (ICT) was rapid during the first decade of the new millennium. Universities started to use the new information-and-communication technologies more in their core processes, which speeded up their transformation from the traditional campus mode toward virtual universities. Research done in this thesis first investigates the traditional campus university’s change process toward the virtual university model. During the implementation process a geographically distributed e-learning concept was also developed for university use. This concept was transferred and researched in the small and medium enterprise (SME) context in the last part of this research.

In large and complex organizations such as universities, it is difficult to find out how the change really was implemented. The literature on change management is voluminous but is dominated by descriptions of single projects. To overcome the limitations of such case studies, this research applies a longer and wider perspective to the change process and, by the introduction of an overarching method that categorizes the investments, shows more clearly the trends, stages of, and the barriers to the development. This long-term study is based on 116 development projects during a ten-year period in a decentralized and networked development environment.

In the company setting, conventional training is being replaced more and more by e-learning. To scaffold SMEs in their e-learning adaptation, the concept of e-learning was transferred to the SME environment. The company cases’ part of the thesis presents how the transferability of geographically distributed e-learning concept was developed and tested in the SME environment.

As a result, the principles that guided ICT strategy implementation and how the strategies were implemented during a ten-year period are presented. The concept for geographically distributed e-learning environments and its development are also introduced. Finally, the process and results from the concept implementation to the SME environment are presented.

This thesis presents university management with an understanding of how larger long-term trends give us the possibility to better understand today’s fast-paced changes. It also gives company managers an example of how models developed in the university environment can be transferred to the company environment.

see all

Tiivistelmä

Tietotekniikan kehitys on ollut nopeaa vuosituhannen vaihteen jälkeen monilla aloilla. Yliopistoissa sitä on alettu käyttää yhä enemmän osana perustoimintoja, mikä on edistänyt niiden kehitystä traditionaalisista kampusyliopistoista kohti virtuaaliyliopistoja. Tämän tutkimuksen ensimmäisessä osassa on tarkasteltu perinteisen kampusyliopiston muutosprosessia kohti aktiivisesti uutta teknologiaa hyödyntävää yliopistoa ja toisessa osassa muutosten yhtenä tuloksena syntynyt konsepti siirrettiin yritysympäristöön.

Yliopistossa muutos toteutettiin määrittelemällä ensin tavoitteet strategioiksi ja sen jälkeen niiden toimeenpanoprosessin avulla. Suurissa organisaatioissa, kuten yliopistoissa, on vaikea hahmottaa kuinka muutokset todellisuudessa toteutetaan. Kirjallisuutta ja tutkimusta organisaatiomuutoksen toteuttamisesta on paljon, mutta suuri osa siitä keskittyy tarkastelemaan yhden projektin aikana tapahtunutta muutosta. Tässä tutkimuksessa on pyritty esittämään laajempi ja pitkäkestoisempi kuva muutosprosessista. Tutkimus pohjautuu 116 kehitysprojektin saamaan rahoitukseen kymmenen vuoden ajalta. Sen avulla on tarkasteltu yliopiston kehitystrendejä ja keskeisiä kehityskohteita. Rahoitus on jaettu projekteille strategioissa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti strategioiden toimeenpanemiseksi. Osana toimeenpanoprosessia syntyi yliopistokäyttöön maantieteellisesti hajautetun oppimisympäristön konsepti.

Yritysympäristössä perinteinen koulutus on korvattu yhä useammin teknologiaa hyödyntävillä koulutuksen muodoilla. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on kuitenkin varsin rajoitetut resurssit koulutuksessa käytettävien teknologioiden käyttöönottoon ja tehokkaaseen käyttöön. Tämän tutkimuksen toisessa osassa yrityksen maantieteellisesti hajautetun oppimisympäristön käyttöönottoa pyrittiin tukemaan tarjoamalla sen käyttöön valmis yliopistoympäristössä kehitetty konsepti. Tämän konseptin siirrettävyyttä ja käyttöönottoa tutkittiin tutkimuksen toisessa osassa.

Tämän tutkimuksen tuloksena esitetään periaatteet, jotka ohjasivat yliopiston tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian laadintaa ja toimeenpanoa vuosina 2000–2009. Lisäksi esitellään maantieteellisesti hajautetun oppimisympäristön konsepti. Lopuksi esitellään konseptin käyttöönottoa yritysympäristössä.

Tämä väitöskirja esittelee yliopiston johdolle ja toimijoille, kuinka pitkäkestoisten trendien tunteminen auttaa ymmärtämään nykyhetkeä ja sen nopeita muutoksia. Yritysjohdolle väitöskirja tarjoaa esimerkin, kuinka yliopistoympäristöön kehitetty konsepti voidaan siirtää yritysympäristöön.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-951-42-9725-0
ISBN Print: 978-951-42-9724-3
Issue: 591
Subjects:
SME
SME
Copyright information: © University of Oulu, 2011. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.