University of Oulu

Liikunnan olosuhteet yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoitusprosessissa : esiselvitys

Saved in:
Author: Hentilä, Helka-Liisa1; Joki-Korpela, Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Laboratory of Planning and Urban Design
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514297748
Language: Finnish
Published: 2004
Publish Date: 2012-02-09
Description:

Tiivistelmä

Tämän esiselvityksen taustalla on Valtioneuvoston 18.4.2002 tekemä periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan eli terveysliikunnan kehittämislinjoista. Esiselvitystä on rahoittanut opetusministeriö. Esiselvityksen ohjausryhmään ovat kuuluneet opetusministeriön edustajan lisäksi ympäristöministeriön edustajat.

Esiselvityksen menetelmät ja toteutus perustuvat kirjallisuustutkimukseen, kaavoitusasiakirjojen tutkimiseen sekä kaavoittajien ja liikuntaväen haastatteluihin kohdepaikkakunnilla Hyvinkäällä, Oulussa ja Pudasjärvellä. Tarkastelun kohteena ovat liikunnan fyysiset olosuhteet ja liikunnan fyysisiä olosuhteita luovat ja ylläpitävät olosuhteet. Avainkäsitteitä ovat arkiliikunta, kuntoilu ja kilpaurheilu. Esiselvityksen lähtöoletuksena on, että elinympäristön ominaispiirteillä ja laadulla on merkitystä fyysisen aktiivisuuden ja sitä kautta terveyden edistämisessä. Esiselvityksen tavoitteena on kartoittaa sitä, miten liikunnan olosuhteet otetaan maankäytön suunnittelussa ja kaavoitusprosessissa huomioon sekä määritellä tämän perusteella tärkeimmät suotuisten liikuntaolosuhteiden edistämisen ongelmakohdat ja kehittämistarpeet. Esiselvityksen kohteena ovat kaikki kaavatasot, mutta painotus on asema- ja yleiskaavatasossa. Paitsi liikuntaulottuvuudeistä maankäytön suunnittelujärjestelmässä ja kaavoituksen lopputuloksessa (maakuntakaava, yleiskaava tai asemakaava), esiselvityksessä tarkastellaan maankäytön suunnittelun ja liikunnan olosuhteiden tuottamiseen tai kuluttamiseen liittyvien osallisten vuorovaikutusta. Esiselvityksessä käsitellään myös liikunnan olosuhteiden vahvuuksia ja heikkouksia kohdepaikkakunnilla sekä tarkastellaan erityyppisen yhdyskuntarakenteen muutoksen, palveluverkon ja julkisen ulkotilan laadun vaikutusta erityisesti arkiliikunnan olosuhteisiin.

Esiselvityksen perusteella tärkeimmät liikunnan olosuhteita maankäytön suunnittelussa edistävät kehittämistarpeet liittyvät maankäytön suunnittelua ohjaaviin politiikkoihin ja strategioihin, suunnittelujärjestelmään, yhdyskuntasuunnittelun ihanteisiin, suunnittelun käytössä oleviin lähtötietoihin, suunnitelmien vaikutusten arviointiin ja vuorovaikutusprosessin osallisten kattavuuteen sekä suunnitelmien toteutukseen. Liikunnan olosuhteiden edistäminen tulisi myös nähdä osana kestävän ja viihtyisän elinympäristön kehittämistyötä.

see all

Series: Arkkitehtuurin osasto. Julkaisu B
ISBN: 978-951-42-9774-8
ISBN Print: 951-42-7443-1
Issue: 25
Copyright information: © University of Oulu, 2004. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.