University of Oulu

Gastric erosions – clinical significance and pathology : a long-term follow-up study

Saved in:
Author: Toljamo, Kari1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Internal Medicine
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Diagnostics, Department of Pathology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514298042
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2012
Publish Date: 2012-05-15
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 7 of Oulu University Hospital, on 25 May 2012, at 12 noon
Tutor: Docent Seppo Niemelä
Professor Tuomo Karttunen
Reviewer: Docent Johanna Arola
Docent Perttu Arkkila
Description:

Abstract

Gastric erosions are superficial mucosal breaks. With the exception of bleeding, they are considered harmless, but their aetiology, histopathology and long-term course have remained unknown and even the evolution of gastritis in patients with gastric erosions is unclear. The present study aimed to solve clinical significance and pathology of gastric erosions in a long-term follow-up study.

Initially, 117 patients and 117 controls were studied in 1974–1981, and a follow-up study was performed in 1996. We evaluated the presence of Helicobacter pylori and Herpes simplex virus (HSV) infections, use of NSAIDs and alcohol, smoking, and assessed features of gastric histopathology. For follow-up, 52 patients and 66 controls were available.

In the follow-up visit, 39% patients still had gastric erosions while 11% of the controls had developed erosions (p = 0.001). In H. pylori-positive subjects, peptic ulcer or a scar was more common in patients (17%) than in controls (4%, p = 0.006), but otherwise no increased morbidity or mortality was seen. High antibody titres against HSV predicted the persistence of erosions (p = 0.000), but H. pylori infection, use of NSAIDs, alcohol or smoking were not associated. Initially, inflammation was more active in the region of erosions than elsewhere in the antral mucosa, and more active inflammation in the erosion was associated with HSV seropositivity, H. pylori infection and the recent use of NSAIDs. Initially, H. pylori-positive subjects with chronic or recurrent erosions had higher scores of neutrophils compared to those with non-chronic/non-recurrent erosions. In H. pylori-positive subjects, body gastritis was initially less active in the patient group. With time, antral gastritis worsened only in the patient group. In H. pylori-negative subjects, there was no evolution of gastritis.

These results show that a significant proportion of gastric erosions are chronic/recurrent but mostly without serious complications. However, H. pylori-positive patients have a significant risk to develop a peptic ulcer. A significant proportion of chronic gastric erosions is related to HSV infection. Focally enhanced inflammation modified by HSV or NSAID may be important in the pathogenesis of gastric antral erosions. Active inflammation in the erosions seems to predict their chronicity/recurrency. Patients with erosions share the characteristics of gastritis of the duodenal ulcer phenotype.

see all

Tiivistelmä

Eroosiot ovat mahalaukun pinnallisia limakalvovaurioita. Niitä pidetään vaarattomina lukuun ottamatta niihin liittyvää verenvuototaipumusta. Niiden etiologiaa, histopatologiaa ja taudinkulkua ei tunneta. Ei myöskään tiedetä eroosiopotilaiden mahan limakalvon tulehduksen kulkua. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mahalaukun eroosioiden kliininen merkitys ja patologia pitkäkestoisena seurantatutkimuksena.

Alkujaan 117 potilasta ja 117 kontrollihenkilöä tutkittiin vuosina 1974–1981, ja seurantatutkimus tehtiin vuonna 1996. Selvitimme helikobakteerin ja Herpes simplex -viruksen (HSV) aiheuttamien infektioiden, tulehduskipulääkkeiden (NSAID) ja alkoholin käytön, sekä tupakoinnin esiintymistä. Lisäksi tutkimme histopatologisesti mahalaukun limakalvoa. Lopulta oli 52 potilaan ja 66 kontrollihenkilön aineisto käytettävissä.

Seurantakäynnillä 39 prosentilla potilaista oli yhä mahalaukun eroosioita, kun taas kontrolliryhmästä vain 11 prosentilla oli kehittynyt eroosioita. Helikobakteeri -infektoituneilla maha- tai pohjukaissuolen haava/arpi oli yleisempää eroosioryhmässä (17 %) kuin kontrolleilla (4 %), mutta muuten ei esiintynyt lisääntynyttä sairastuvuutta tai kuolleisuutta. Tulehdus oli aktiivisempaa eroosioissa kuin viereisellä limakalvolla, ja tämä tulehdus liittyi korkeisiin HSV-vasta-ainetasoihin, helikobakteeri-infektioon ja NSAID:n käyttöön. Korkeat HSV-vasta-ainetasot ennustivat eroosioiden pysyvyyttä. Ensimmäisellä käynnillä aktiivinen tulehdus eroosioissa oli voimakkaampaa niillä helikobakteeri-infektoituneilla, joilla eroosiot olivat pysyviä kuin niillä, joilla eroosiot eivät uusineet. Helikobakteeri-infektoituneilla eroosiopotilailla mahalaukun runko-osan limakalvon tulehdus oli aluksi vähemmän aktiivista kuin vastaavilla kontrolliryhmän henkilöillä, mutta ajan myötä mahalaukun corpusosan limakalvon tulehdus voimistui vain eroosioryhmällä. Limakalvotulehdus ei edennyt helikobakteeri-infektoitumattomilla henkilöillä.

Tulokset osoittavat, että merkittävä osa mahalaukun eroosioista on kroonisia/toistuvia, mutta enimmäkseen ilman vakavia komplikaatioita. Kuitenkin helikobakteeri-infektoituneilla eroosiopotilailla on merkittävä riski saada maha- tai pohjakaissuolen haava. HSV- infektio liittyy merkittävään osaan kroonisia mahalaukun eroosioita. Paikallisella tulehdusaktiivisuudella, jota HSV ja NSAID:n käyttö muokkaavat, saattaa olla tärkeä rooli eroosioiden synnyssä ja niiden kroonistumisessa. Eroosiopotilailla on samanlainen mahalaukun limakalvon tulehduksen jakauma kuin pohjakaissuolihaavaa sairastavilla.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-951-42-9804-2
ISBN Print: 978-951-42-9803-5
Issue: 1152
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.