University of Oulu

Value creation in collaboration between software suppliers and customers: suppliers’ perspective

Saved in:
Author: Tiikkaja, Marjo1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514298066
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2012
Publish Date: 2012-05-01
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in OP-sali (Auditorium L10), Linnanmaa, on 11 May 2012, at 12 noon
Tutor: Professor Veikko Seppänen
Doctor Juhani Warsta
Reviewer: Professor Niina Nummela
Doctor Jussi Autere
Description:

Abstract

This study is concentrated on value creation in the context of the software business, especially the enterprise system solution business. The purpose of this study is to increase both theoretical and empirical understanding of value creation in this specific context through the integration of economic value creation theories and software development.

The theoretical framework includes the perspectives of both the customers and the suppliers, and their interactions during the value creation process. For this study, the main perspective is that of the supplier. The customer, therefore, is like a mirror from which the requirement for action (on the part of suppliers) originates. The main focus is the understanding that the use period is important, which concretises the made-value offering and determines the future of the collaboration. The empirical material is collected through interviews of four software organisations. The research strategy is the qualitative case study, which is fulfilled with the narrative method. The interviews performed were quite expansive, and allowed interviewees to share examples and real-life stories.

As a result of the empirical analysis, the use period is at the heart of the value-creation process, because the software’s success depends on the use experience. Understanding both the reason and the use purpose is the key to support customer’s use process. Learning from the customer’s use process is extremely important and increases everyday interaction. It is true, that the focus broadens from evaluating basic attributes of the relationship as a whole to include an evaluation of cumulative experiences. Satisfaction is strongly linked to behavioural outcomes. While use experiences have been researched widely, but their connection to economic theories (and value in particular) is not very well known. Theoretically, the challenge is to connect abstract value concepts to the more practical area of software business theories. This study finds connection by explicitly tying user experiences with the types of efforts that suppliers make (and the theories that inform these efforts) to create value.

see all

Tiivistelmä

Tutkimus keskittyy arvontuotantoon ohjelmistoliiketoiminta kontekstissa, erityisesti ratkaisuliiketoimintaan. Tutkimuksen tarkoitus on lisätä sekä teoreettista että empiirista ymmärrystä arvontuotannosta integroimalla taloustieteen arvontuotantoteorioita sekä ohjelmistoratkaisujen kehitystä ja käyttöä. Ohjelmistojen käytöstä syntyvää taloudellista arvoa on tutkittu todella vähän, vaikka käyttäjäkokemukset ovat keskeinen osa ohjelmistojen suunnittelua. Taloustieteen, erityisesti markkinoinnin, näkökulmasta arvoa on tutkittu laajasti, mutta tutkimukset keskittyvät asiakkaan ostopäätöksiin ja myyntiprosesseihin eivätkä tuotteen/ palvelun käytöstä saatavaan hyötyyn.

Teoreettinen viitekehys sisältää sekä asiakkaiden että toimittajien näkökulman vuorovaikutuksen aikana arvontuotantoprosessissa. Päänäkökulma on toimittajan, joten asiakas on kuin peili josta vaatimukset saavat alkunsa ja jonka kautta tehdyt ratkaisut tulevat näkyviksi. Empiirinen materiaali on kerätty tekemällä haastatteluja neljässä ohjelmistoalan yrityksessä. Tutkimusstrategia on laadullinen tapaustutkimus, jota on täydennetty narratiivisella menetelmällä.

Käyttöjakso on arvontuotantoprosessin sydän, koska ohjelmistoratkaisun menestys riippuu käyttökokemuksesta. Käyttötarkoituksen ymmärtäminen on avain asiakkaan käyttökokemuksen tukemiseen. Asiakkaan käyttökokemuksesta oppiminen on erittäin tärkeää ja osa vuorovaikutusta. Käyttökokemuksen arvioinnissa sekä hyvät että huonot kokemukset kasaantuvat ja saattavat aiheuttaa yllättäviä reaktioita.

Tutkimus yhdistää käyttäjien käyttökokemukset ja toimittajan pyrkimykset vaikuttaa näihin kokemuksiin arvonluomiseksi. Käyttäjien kokemalla arvolla on merkitystä sekä ohjelmistoliiketoiminnan kannattavuuden ja kasvun että käyttäjäkeskeisen suunnittelun kannalta.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-951-42-9806-6
ISBN Print: 978-951-42-9805-9
Issue: 593
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.