University of Oulu

Studies on the macroeconomics of monetary union

Saved in:
Author: Orjasniemi, Seppo1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514298110
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2012
Publish Date: 2012-05-01
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in Arina-sali (Auditorium TA105), Linnanmaa, on 11 May 2012, at 12:00 noon
Tutor: Professor Mikko Puhakka
Reviewer: Professor Antti Ripatti
Professor Costas Azariadis
Description:

Abstract

The euro area consists of several small open, fairly heterogeneous economies. The establishment of this common currency area greatly changed the macroeconomic interdependency between its member countries. This thesis examines the fundamental macroeconomic linkages and spillover effects between the monetary union member countries with the focus on the phenomena associated with the countries’ openness to international trade. This doctoral thesis consists of three essays.

The first essay examines the impact of the implementation of a monetary union on international economic fluctuations. The essay finds that the implementation reverses the expenditure-switching effects between goods produced inside the monetary union, and helps to stabilize economic fluctuations. The second essay examines the effects of openness to international trade on a small monetary union. The essay shows howmovements in the monetary union’s exchange rate stabilize output fluctuations inside the monetary union and reduce the need for fiscal stabilization. The third essay argues that, under a non-coordinated optimal fiscal policy, government spending should focus on the stabilization of a local output gap and inflation, while union-wide aggregate fluctuations should be stabilized by a common independent monetary policy. The essay also shows how a suboptimal monetary policy increases the spillover effects of countryspecific shocks.

see all

Tiivistelmä

Tässä väitöskirjassa tutkitaan rahaliiton maiden välisiä makrotaloudellisia riippuvuussuhteita. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti kansainvälisen kaupan ilmiöihin. Väitöskirja koostuu kolmesta erillisestä esseestä.

Ensimmäisessä esseessä käsitellään rahaliiton perustamisen vaikutuksia kansainvälisen talouden dynamiikkaan. Tulosten mukaan rahaliiton perustaminen muuttaa vaihtosuhteen dynamiikkaa rahaliiton sisällä. Lisäksi rahaliiton muodostaminen vaimentaa jäsenmaiden makrotaloudellisia heilahteluita. Toisessa esseessä tutkitaan kansainvälisen kaupan merkitystä pienen rahaliiton tapauksessa. Havaitaan, että yhteisvaluutan kurssimuutokset tasapainottavat rahaliiton sisäisiä reaalitalouden muutoksia ja vähentävät tarvetta tasapainottaa taloutta finanssipolitiikan avulla. Kolmannessa esseessä osoitetaan, että rahaliiton jäsenvaltioiden harjoittaman itsenäisen finanssipolitiikan tulisi keskittyä kotimaisen inflaation ja tuotannon tasapainottamiseen. Yhteisen rahapolitiikan tulisi puolestaan tasapainottaa rahaliiton keskimääräisiä muutoksia. Tulosten mukaan epäoptimaalinen rahapolitiikka voimistaa maakohtaisten reaalitaloudellisten muutosten välittymistä muihin rahaliiton maihin.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-951-42-9811-0
ISBN Print: 978-951-42-9810-3
Issue: 55
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.