University of Oulu

Rapid productization – empirical study on preconditions and challenges

Saved in:
Author: Hänninen, Kai1; Kinnunen, Tuomo; Muhos, Matti;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514298134
Language: English
Published: 2012
Publish Date: 2012-04-04
Description:

Abstract

Rapid productization is a new concept originating from the practical challenges of case companies. The purpose of this paper is to provide tangible examples of what are rapid productization preconditions and challenges in high-tech companies in sales situations. This study seeks to answer to the following research questions: what is rapid productization and what are preconditions and challenges for rapid productization? The research approach of this study follows constructivism and utilizes qualitative research to empirical observation based on interviews done to target enterprises and specialists. The need to quickly respond to new customer preferences addresses new structure to companies in changing business environment. Rapid productisation offers a framework for companies a new way how to solve a lack of offering in existing portfolio or service. Limitation of this study is that productization and rapid productization is not yet a stable concept in academic research. As a result of this study, a sales and rapid productization frame was formed. This study provides guidance for the managers considering rapid productisation as an option to serve customers better and improve agility within organisations. Rapid productization seeks to add value to a company in sales negotiation.

see all

Tiivistelmä

Nopea tuotteistaminen on uusi käsite, joka perustuu tutkittujen yrityksen käytännön haasteisiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä ovat myyntitilanteessa korkean teknologian yritysten nopean tuotteistamisen edellytykset ja haasteet. Tässä tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: mitä nopea tuotteistaminen on ja mitkä ovat nopean tuotteistamisen ennakkoehdot ja haasteet? Tutkimusmenetelmänä on laadullinen yrityshaastattelututkimus. Tutkimuksessa esitetään malli miten vastata nopeasti myyntitilanteessa asiakkaan esittämiin uusiin vaatimuksiin ja pyrkiä näin ratkaisemaan tuote- ja palvelutarjonnassa oleva puutteet. Mallin hyödyntäminen mahdollistaa yritykselle uuden nopeamman tavan tuotteistaa haluttu lopputulos. Yritykselle tämä tarjoaa mahdollisuuden lisäarvon luomiseen myyntineuvottelujen aikana. Yritysjohtajille tämä tutkimus antaa esimerkin tuotteistamisesta, jonka avulla on mahdollista palvella asiakkaita paremmin ja samalla nopeuttaa organisaation toimintaa.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston työpapereita
ISSN: 1459-2401
ISSN-L: 1459-2401
ISBN: 978-951-42-9813-4
ISBN Print: 978-951-42-9812-7
Issue: 1
Subjects:
NPD
PLM
NPD
PLM
Copyright information: © University of Oulu, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.