University of Oulu

Oulun Eteläisen alueen julkisten toimijoiden kansainvälisen toiminnan nykytila

Saved in:
Author: Eskola, Leena1; Niinikoski, Eija-Riitta; Muhos, Matti
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Southern Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514298929
Language: Finnish
Published: 2012
Publish Date: 2012-08-14
Description:

Abstract

This research is part of the implementation of the Micro Entrepreneurship Research and the Development of RDI in the Oulu South Region project. The aim of the research is to examine the current state of the public organizations’ international activities and to introduce operational suggestions for promoting the internationalization of the higher education institutions in the Oulu South region.

The research is based on a survey conducted with international coordinators and/or leaders of the public organizations in the Oulu South region. The theoretical background of the research focuses on the possibilities and challenges of globalization, and on the public organisations’ role in supporting the internationalization of entrepreneurship. The description of the research target establishes a framework for the research by introducing the Oulu South region and its public organisations’. The research questions and outcomes are introduced in detailed tables in the empirical part of the paper.

The research outcome illustrates the international activity of the public organisations’ in the Oulu South region. At the end, the paper presents operational suggestions for the reinforcement and development of the systematic international networking in the area.

The survey results may also be used in future research. At the end, the research report introduces an operational model that could form a base for creating a supportive environment for the internationalization strategy in Oulu South region.

see all

Tiivistelmä

Tämä tutkimus on osa Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittäminen -hankkeen toteutusta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Oulun Eteläisen alueen julkisten toimijoiden kansainvälisen toiminnan nykytila ja antaa toimenpide-ehdotuksia Oulun Eteläisen korkeakoulukeskustoimijoiden suunnitelmallisen kansainvälistymisen edistämiseksi.

Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena, johon vastasivat Oulun Eteläisen alueen julkisten toimijoiden kansainvälisistä asioista vastaavat ja/tai organisaatioiden johtohenkilöt. Tutkimuksen taustan teoriassa keskityttiin globalisaation mahdollisuuksiin ja uhkiin ja julkisten toimijoiden rooliin yritysten kansainvälistymisen tukemisessa. Tutkimuskohteen kuvauksessa esitellään Oulun Eteläisen alue ja julkiset toimijat tarkoituksena rakentaa viitekehys tutkimustyön taustaksi. Tutkimuskysymykset ja tulokset esitetään empiriaosiossa yksityiskohtaisesti taulukoituna tai luetteloituna.

Tutkimuksen tuloksena saadaan nykytilan kuvaus Oulun Eteläisen alueen julkisten toimijoiden kansainvälisen toiminnasta. Lopuksi esitetään toimenpide-ehdotuksia kansainvälisen asiantuntijayhteistyön ja toimijoiden suunnitelmallisen kansainvälisen toiminnan ja liikkuvuuden parantamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Tutkimuksessa tehdyn kyselyn vastauksia voidaan käyttää mahdollisissa jatkotutkimuksissa. Tutkimusraportin lopussa esitetään ehdotus toimintamalliksi, jota noudattaen voidaan muodostaa Oulun Eteläisen julkisten toimijoiden yhteinen tahtotila kansainvälistymisstrategian muodostamiseksi.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston työpapereita
ISSN: 1459-2401
ISSN-L: 1459-2401
ISBN: 978-951-42-9892-9
ISBN Print: 978-951-42-9891-2
Issue: 2
Subjects:
OEK
Copyright information: © University of Oulu, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.