University of Oulu

Alcohol-related traumatic brain injuries before and after the reduction of alcohol prices : observations from Oulu Province and Northern Ostrobothnia

Saved in:
Author: Puljula, Jussi1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Neurology
3National Graduate School of Clinical Investigation
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514299513
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2012
Publish Date: 2012-11-09
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic Dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 8 of Oulu University Hospital, on 16 November 2012, at 12 noon
Tutor: Professor Matti Hillbom
Reviewer: Docent Aarne Ylinen
Docent Pia Mäkelä
Description:

Abstract

Traumatic brain injury (TBI) is an enormous health and economic problem. The proportion of alcohol involvement among subjects with TBI varies 34–51%. Acute alcohol intoxication increases the risk for head trauma compared with other parts of the body. Therefore, alcohol is a major, yet preventable risk factor for TBI. Alcohol taxes were reduced in 2004 and limits on tax-free imports from other EU countries were also removed. Within a year, total alcohol consumption increased by 10% in Finland. Alcohol-induced liver diseases and sudden deaths involving alcohol increased after the reduction. The effects of the reduction on the incidence and mortality of TBI were not known.

Data on all TBI subjects admitted to Oulu University Hospital (1999, 2007) were gathered, as well as data on all fatal TBIs among the residents of Oulu Province (1999, 2006, and 2007). A cohort of subjects with head trauma admitted to Oulu University Hospital in 1999 was followed up until the end of 2009. Alcohol involvement was based on positive alcohol measurement or alcohol-related cause of death on death certificate or hospital chart notes made by health care providers. The incidence and mortality rates of moderate-to-severe TBI and alcohol involvement between the observation years were compared. Cumulative survival rates were calculated to demonstrate the effect of alcohol price reduction on the mortality of the head trauma cohort during a 10-year follow-up.

The incidence of moderate-to-severe and fatal TBI was similar before and after the reduction of alcohol prices. After the reduction, the proportion of alcohol-related moderate-to-severe and fatal TBIs increased among middle-aged people, but decreased among young adults. The increase in TBIs among the middle-aged was mainly due to an increase in falls, whereas the decrease among young adults was due to a decreased number of suicides (particularly among young men). After the reduction of alcohol prices, harmful drinkers were significantly more likely to die than those who were not harmful drinkers.

The overall incidence of moderate-to-severe and fatal TBIs did not increase after the reduction of alcohol prices, but the proportions of alcohol-related TBIs due to falls increased among middle-aged people. Our observations demonstrate that harmful drinkers and middle-aged people were the groups which suffered the most TBI-related harm after the reduction of alcohol prices.

see all

Tiivistelmä

Traumaattiset aivovammat aiheuttavat mittavia terveydellisiä ja taloudellisia ongelmia. Alkoholin vaikutuksen alaisena on vammautumishetkellä 34–51 % aivovammapotilaista. Akuutti päihtymystila lisää riskiä saada pään alueen vamma verrattuna muihin vartalon osiin. Alkoholi on merkittävä ja estettävissä oleva aivovammojen riskitekijä. Vuonna 2004 toteutettiin merkittävä alkoholin veronalennus sekä poistettiin muista EU-maista tuotavien verottomien juomien rajoitukset. Alkoholin kulutus lisääntyi 10 % vuoden aikana. Alkoholin aiheuttamat maksasairaudet sekä äkkikuolemat lisääntyivät alkoholin veronalennuksen jälkeen. Vaikutuksia traumaattisten aivovammojen ilmaantuvuuteen ja kuolleisuuteen ei ole vielä tutkittu.

Tiedot kerättiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetuista aivovammapotilaista (1999 ja 2007) sekä Oulun läänin alueella aivovammoihin kuolleista (1999, 2006 ja 2007) vainajista. Vuonna 1999 pään vamman vuoksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa käyneitä potilaita seurattiin vuoden 2009 loppuun saakka. Tiedot alkoholin käytöstä perustuivat positiiviseen mitattuun alkoholipitoisuuteen sekä asiakirjamerkintöihin alkoholin käytöstä. Lievää vaikeampien traumaattisten aivovammojen ilmaantuvuutta, kuolleisuutta sekä alkoholiin liittyvien tapausten osuutta verrattiin tutkimusvuosien välillä. Vuonna 1999 päätään loukanneiden pitkäaikaisseurannassa tutkittiin alkoholin veronalennuksen vaikutusta kuolleisuuteen.

Lievää vaikeampien aivovammojen ilmaantuvuus sekä aivovammakuolleisuus pysyivät samansuuruisina ennen ja jälkeen alkoholin veronalennuksen. Veronalennuksen jälkeen alkoholiin liittyvien aivovammojen osuus lisääntyi keski-ikäisillä mutta väheni nuorilla. Keski-ikäisillä havaittu alkoholi liitännäisten aivovammojen lisääntyminen johtui pääasiallisesti siitä että kaatumisvammoja tapahtui enemmän, kun taas nuorten kohdalla havaittu väheneminen johtui itsemurhien vähenemisestä. Alkoholin veronalennuksen jälkeen alkoholia haitallisesti käyttävien kuolleisuus lisääntyi merkittävästi verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet alkoholia haitallisesti.

Lievää vaikeampien aivovammojen ilmaantuvuus sekä kuolleisuus eivät lisääntynyt alkoholin veronalennuksen jälkeen, mutta keski-ikäisten alkoholiin liittyvät kaatumistapaukset lisääntyivät. Havainnot osoittavat, että erityisesti haitallisesti alkoholia käyttävillä sekä keski-ikäisillä oli suurempi riski saada aivovammoihin liittyviä ongelmia veronalennuksen jälkeen.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-951-42-9951-3
ISBN Print: 978-951-42-9950-6
Issue: 1176
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.